阿尔盖曼(VEILING-) 面纱

Pigeoncom –全球拍卖与销售,veilingplatform网上商店,gevestigd te Zuiderwoude,geemettete Waterland,heeft de navolgende Algemene(Veiling-)

 

Artikel 1.定义

在deze Algemene(Veiling-)voorwaarden wordt verstaan​​ onder中:

 • Pigeoncom:Pigeoncom – veilingplatform网上商店,全球拍卖和销售
 • 网站:de网站 pigeoncom (veilplatforms tevens网上商店)
 • 面纱:凡·杜维恩(de verkoop)
 • 互联网面纱:通过网站van进行面纱 Pigeoncom
 • Zaalveiling:纱幕后的门 Pigeoncom 纳德·特·贝帕伦·洛卡蒂
 • 韦尔科佩尔(Verkoper):梅恩代尔·杜伊文·维特(Meerdere Duiven Wordt)/维恩·格维勒德(wien / wien opvechtéén)
 • Overeenkomst:范佩德拉赫特·图森 Pigeoncom En Verkoper
 • 比德(Bieder):chchperspersoon的de meerderjarige handelingsbekwame和beschikkingsbevoegde逝世于逝世
 • Bieding:麋鹿门een bieder in veiling een duif geboden bedrag
 • 头衔:een opdracht aan Pigeoncom 厄特布伦根·范·恩·博德
 • Autobod:自动进门开门机可吸收最大装箱数tot waarvoor een bieding het uiteindelijk hoogste(winnende)eindbod heeft bij afloop van een veiling
 • 科珀:德比德·维恩·比丁(Bieding)是Toegewezen,《德比德(CQ de Bieder)死了》
 • Toewijzing:de verklaring货车 Pigeoncom Meerdere Duiven Tegen Betaling van de koopsom的datéén是toegewezen aan de bieder遇见了het winnende bod
 • Koopovereenkomst:德·库普韦延科姆斯特·图森·科珀
 • Koopsom:Het Bedrag Van de Bieding na Toewijzing,Waarna het eventueel nog vermeerderd kan worden遇见了Kosten voor opslag,运输en / of DNA onderzoek
 • Aflevering:de feitelijke利用diens gemachtigde的van de duif / duiven aan de koper

 

Artikel 2。 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene(Veiling-)voorwaarden gelden voor iedere door Pigeoncom gehouden Veiling en op alle门 Pigeoncom verstrekte提供,gedane aanbiedingen,gesloten Overeenkomsten,alsmede geaccepteerde opdrachten。 Aldus zijn deze Algemene(Veiling-)voorwaarden van(echs-)handelingen(inclusief nalaten)van toepassing op alle(veching-handelingen) Pigeoncom en de Verkoper cq Bieder / Koper ter zake
 2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op enige诉求deze Algemene(Veiling-)voorwaarden binden Pigeoncom 昂克尔的所有印度工业公司 Pigeoncom en de Verkoper cq Bieder / Koper zijn overeengekomen。 上阿芬奴根大区的最后事件,上瓦勒宁格的赫本·斯莱希特(Beblekking op de betreffende Overeenkomst)
 3. 佛得角印度工业发展中心(Bieder / Koper bij de接受者) Pigeoncom,特内恩德·德泽·阿尔加梅内·沃尔瓦登·奥佩德·奥韦科姆斯特·范将超越蒂尔·西恩·吉尔,吉尔特·达特·安德烈·阿尔及利亚·伏尔加瓦勒·沃勒登·萨尔瓦特·欧佩科姆斯特·范·罗韦特 Pigeoncom Deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard
 4. 印度国王贝格·范·德兹·阿尔赫梅内(Veiling-)voorwaarden nietig blijkt te zijn,wordt alleen de betreffende贝贝格·范·罗伊特·伊茨格洛滕。 Alle overige bepalingen behouden hun gelding onverkort
 5. Pigeoncom 范·范德兹(Veiling-)voorwaarden bijzondere veilingvoorwaarden范·范·泽(van Deze Algemene) Bijzondere veilingvoorwaarden zullenvóórde veiling,阿尔特汉斯voor de veiling van de duif / duiven waarop zij betrekking hebben,肯尼斯·沃登·杰布拉赫特。 印第安纳州比佛尔山市的风光沃里瓦德大街风光,阿尔瓦米登(维林-)沃瓦登州的风土人情

 

Artikel 3.Organisatie van de veiling

 1. veorbereiding en uitvoering面包车de Veiling在面包车中 Pigeoncom
 2. 恩·艾德(Een ieder)是名字的门的复制品 Pigeoncom 在het kader van een Veiling的gegeven指导书中,
 3. 德维尔陵区的德维尔陵墓 Pigeoncom het het recht daarvan af te wijken
 4. 巴黎时装周的女摄影师
 5. Pigeoncom heeft de bevoegdheid om,zonder opgave van redenen,tijdens de Veiling的voorafgaand aan:

– een Bieder van de veiling uit s sluiten

– een Bieding niet als zodanig te erkennen en ongeldig te verklaren

–杜伊芬·维林

–来自德国阿法特·斯特拉芬(Meerdere Duiven te schorsen)的de Veiling vooréén

–维尔德·韦斯特歌剧院的桑德·戴维·比德恩(Verwissingen bij Biedingen)

–安德烈(Naer het oordeel van) Pigeoncom Noodzakelijke maatregelen te treffen,松德尔达特沃 Pigeoncom 报废莱特

 1. Het staat uitsluitend ter beoordeling货车 Pigeoncom Bieding door de Bieder een zodanige vergissing的作者是behoeft te worden gehouden的Bieding kan worden gehouden
 2. Het Oordeel货车 Pigeoncom omtrent hetgeen tijdens de Veiling heeft plaatsgevonden,是白痴

 

Artikel 4 面纱程序

 1. De Veiling geschiedt'bij opbod'。 维林杂志 游戏规则 en Veilingconds和(Uit-)betaling的条件 面包车 Pigeoncom 货车穿越
 2. Bieders dienen zich voor aanvang van de Veiling te registreren。 Registratiecheck kan maxual 48 uur bedragen。 Bieders dienen zich dat te realiseren en hiermee akkoord te gaan
 3. Het Bieden geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze,Biedingen zijn zichtbaar,Biednamen van Bieders ook
 4. Pigeoncom 是由名字命名为derden Biedingen uit te brengen
 5. 韦尔科佩(Verkoper)是维林(Veiling en gerechtigd deel te nemen aan de Veiling)的标志,维林歌剧院(Veiling aangeboden duiven)
 6. Desgewenst kunnenvóórhet einde van de Veiling Kooporders worden uitgebracht aan Pigeoncom. Pigeoncom 由科特迪瓦·泰勒·维格伦(Kouorders weiweien)撰写的《科特布斯国民报》
 7. Desgewenst kanvóórhet einde van de Veiling和Autobod worden ingevoerd。 Pigeoncom 要了解更多有关Autobod / Autobiedingen的信息,请与Autobd / Autobiedingen的weigeren en / of bij het aanvaarden van een Autobod / Autobiedingen(vooraf)的联系
 8. Elke Bieding / Kooporder geldt als onvoorwaardelijk,onherroepelijk en zonder voorbehoud。 Iedere Bieder在Bieding / Kooporder网站上的演讲者是来自Bieden的,您可以在Bieding / Kooporder网站上找到自己的名字。 印度独立人士,维也纳比昂省比尤丁,维也纳国家图书馆
 9. Pigeoncom 是互联网上的互联网,还是互联网上的互联网。 互联网安全与网络安全专家(Den zal voorafgaga and aan de Internetveiling Ter Kennis Worden gebracht)。 de eindbieding van de Internetveiling是de openssbieding van de Zaalveiling
 10. Pigeoncom 继续前进,继续前进
 11. Bieding heeft uitgebracht先生,来自丹麦的Toedijzing als Koper aangemerkt先生,以及来自geraan的印度de Toewijzing先生。 Bij Verschil van Mening Tussen Bieders贝斯特尔 Pigeoncom 比韦格·范·宾德(Bij Wege van Binnend)赞美维特·加奇特(Wie Geacht)
 12. 德比德(de Bieder)遇见了德比格(Bieder),德比德(DéederHoegste Bieding),德比德(DéweldBieder)范德·奥佩·埃因·纳霍格(Bieding voor het geval geen toewijzing aan de hoogste)
 13. De Koopovereenkomst komt tot站立门de Toewijzing。 图森 Pigeoncom zh-cn de Koper komt nimmer een Koopovereenkomst婴儿看台

 

Artikel 5 Verplichtingen van de Bieder /科佩尔

 1. Bieder / Koper dient zich voor aanvang van de Veiling门 Pigeoncom te Laten registreren en –印度 Pigeoncom daarom verzoekt – zich op een behoorlijke wijze te legitimeren,bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de Veiling
 2. Bieder / Koper garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem aan Pigeoncom 安格勒弗德(Aangeleverde)gegevens。 Mochten deze gegevens op enig moment Wijzigen,Dan是Bieder / Koper gehouden deze wijzigingen onverwijld aan Pigeoncom 守门员
 3. 门注册网站geeft Bieder / Koper aan Pigeoncom 致敬《比德/科佩·格涅芬斯报》。 Pigeoncom Zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de Veiling en de Koopovereenkomst Bieder / koper stemt er mee in dat de door hem aan Pigeoncom ter beschikking gestelde gegevens门 Pigeoncom Worden Doorgegeven aan de Verkoper
 4. Bieder / Koper dient op eerste verzoek en naar genoegen van Pigeoncom 阿恩·泰因·达特·希特·克雷迪瓦瓦迪格 Pigeoncom 迪尔南(Ael een Veiling kan ontzeggen)
 5. Ein uitgebrachte Bieding ingetrokken。 德科佩尔是十位青年时期的总书记
 6. Pigeoncom 是gerechtigd van Bieder先生,还是afloop van de Veiling先生,aanbetaling te verlangen先生,面包师50 hoogste XNUMX%van de door Bieder uitgebrachte Vieding。 Bij weigering门,由Zal geen toewijzing aan Bieder plaatsvinden设计。 Bij toewijzing深入探讨了Koopsom案,并向Zoper de Koper zijn先生公开了Betalingsverplichtingen nakomt案。 Komt Koper na toewijzing zijn betalingsverplichtingen niet na,Dan vervalt de aanbetaling aan Pigeoncom。 德文·贝加尔·德·阿尔贝格·德·阿尔贝格·德·阿尔贝格·德·阿尔贝蒂·普拉德斯·温特。 在Betaalde waarborgsommen wordt门上 Pigeoncom 吉恩·伦特
 7. 运输科斯滕·科门·艾伦·泰德·沃肯·范·科佩尔
 8. Alle overige Kosten,Zoals Eventuele Bankkosten,Zijn voor Rekening van Koper
 9. 安德烈·贝拉汀根(Andere Belastingen)死于范·托伊·范·科佩尔(Zoals invoerbelasting)
 10. Koopsent de Koopsom Binnen veertien dagen na de Veiling,丹维尔,印度 Pigeoncom 门上的aangegeven wijze en Pigeoncom 鸡血藤
 11. Betaling dient plaats te vinden zonder经营,经营
 12. 在网络游戏中,在网络上的事实发生了变化,而在网络上的行为发生了变化 Pigeoncom Hiertoe gedurende 30 kalenderdagen zonder gevolg是gebleven的,是ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke的拥护者van de Overeenkomst wegens wanprestatie lastens de Koper
 13. 科佩尔(Koper)在新门前被判刑 Pigeoncom 瓦格达·法斯特·范·昂·杜伊杰里克合法性合法。 Pigeoncom 肯·贝帕伦·达特(een)bepaalde duif / duiven alleen per koerier bij de Koper kan / kunnen worden bezorgd。 热情的vindt plaats door de afname。 姓名是Mosleijk nadat de volledige Koopsom en het eventue overige verschuldigde door Koper是voldaan。 纳拉蒂格(Nalatig)的印度人科佩(Wigert)会见了他的指导书,法国国家体育学院(Nullzakelijk duif / duiven worden opgeslagen voor risico van Koper)的教学信息。 科佩尔(Koper)在艾尔·盖瓦尔·奥普斯拉格斯科滕(Ader Ierder geval de opslagkosten)的瓦伦德 Pigeoncom Te Voldoen

 

Artikel 6 Verplichtingen van de Verkoper

 1. Een overeenkomst komt slechts indien en voor zover Pigeoncom 瓦恩纳门的langs elektronische weg aanvaardt的een opdracht schriftelijk Pigeoncom 因特维特·冯·德·奥夫特瓦特·范·德·奥夫特雷奇·冯·德·奥格维特
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts indian zij schriftelijk door Pigeoncom 希恩·瓦格莱格德和赫本·阿本·贝弗里克
 3. Verkoper是在Goede gezondheid beschikbaar te stellen en houhouden中的Veiling aangeboden duif / duiven
 4. Verkoper Zal Op Eerste Verzoek van Pigeoncom 范德·维林(van de Veiling)随行就职。 法院大楼前的韦尔科佩国家剧院 Pigeoncom voor aanspraken van Bieder /安德烈·德登·迪纳安甘德的科佩尔
 5. 印度时报杂志 Pigeoncom twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Verkoper,heeft Pigeoncom het recht om,alvorens(verder)te presteren,van Verkoper te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Verkoper deugdelijke zekerheid stelt,ter hoogte van de bedragen die Pigeoncom,al dan niet opeisbaar,op grond van de overeenkomst van zal hebben te vorderen的Verkoper heeft,zulks ter beoordeling van Pigeoncom
 6. Verkoper zal de hem在对gebrachte bedragen进行制琴,在valual zoals中对事实进行事实测试,对aclingscondities进行评论 Pigeoncom 贝塔伦。 Bij gebreke van specifieke行为准则zal Verkoper betalen binnen veertien dagen nadat de veiling是
 7. Alle aan Verkoper参与了invoding te worden voldaan的创作。 韦尔科佩尔(Verkoper)很喜欢弗雷肯(verrekening),丹·韦特(dan wel tot)反对范·尼格·贝林(van enige betalings) Pigeoncom
 8. Indien Verkoper niet,niet tijdig voldoet aan enige擅长于湿式湿地voortvloeien,waaronder de湿态于tijdige betaling zoals ingen密封在整个盖子上6 ver diter arteker ingen Pigeoncom 盖勒蒂希德·埃特沃林(Geechtigd uitvoering)范·德·欧弗恩科姆斯特(Georgeteltelijk te ontbinden zonder dat) Pigeoncom 永远的历史是历史的 Pigeoncom Vere Toekomende Rechten
 9. Verzuim的Indien Verkoper是,hij aan Pigeoncom 湿的德国(handels-)rente alsmede alle(buiten-)gerechtelijke kosten die Pigeoncom 范沃尔科佩德·范·沃尔德沃尔特·范·齐金定购,瓦伦代尔·德·维克韦德·范·阿迪克尔6:96盖2 BW
 10. Pigeoncom 是gerechtigd haar vorderingen op Verkoper te verrekenen遇见了schulden die Pigeoncom 韦尔科夫·赫夫特(Aan Verkoper heeft)
 11. Pigeoncom 是gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling的gerechtelijke tussenkomst遇见了middellijke ingang tebeëindigenindien Verkoper受到了压倒,在staat van faillissement是om verellaing tot de schuldsaneringsheftings上了,dan wel anderszins niet langer in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen te voldoen
 12. 在geval门omstandigheden中,ook indien deze haar oorzaak bij Pigeoncom 文登, Pigeoncom blijvend verhinderd的tijdelijk是gedeeltelijk uit te voeren的de Overeenkomst geheel,heeft Pigeoncom 哈特·库兹(Here tht harer keuze)死于戈尔代尔泰莱克(Anneelren)的Overeenkomst geheel。 Pigeoncom 肯尼斯(Vernis)的Verkoper van een dergelijk besluit高跷

 

Artikel 7.固有特征,风险固有特征

 1. Pigeoncom blijft eigenaar van de Duif to op het genblik dat de volledige Koopsom is ontvangen door Pigeoncom
 2. Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de杠杆,zoals hierna bepaald

 

Artikel 8.杠杆

 1. 范普拉蒂·范·杜夫(De plaats van杠杆·范·杜夫)–残骸 Pigeoncom de Duif zelf heeft aangekocht,(ii)het logistiekadres van Pigeoncom,heal afleverprotocol op de website van中的zoals Pigeoncom wordt vermeld,(iii)来自荷兰的vovalkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd。 德·格温斯特·普拉茨·范·杠杆·沃特·埃特尔利耶克·奥普·赫根博利克·范·赫特·安博德 Pigeoncom
  • (i)范·德·杜伊文梅尔克/勒沃朗西尔的遗迹广场的印度人普拉特·范·杜瓦夫,在-voorkomend geval – een afzonderlijke duif voorwerp van de Koopovereenkomst Pigeoncom 范德杜温梅尔克遗迹广场的范·德·范·杜夫
  • (ii)Intien de plaats van利用het logistiekadres货车 Pigeoncom 是,来自– voorkomend geval -een afzonderlijke duif voorwerp van de Koopovereenkomst的wordt de Duif,geacht te zijn geleverd door Pigeoncom 阿根·德·科佩尔·奥普赫特 Pigeoncom,heal afleverprotocol op de website van中的zoals Pigeoncom 菲特·威尔梅德(wordt vermeld)
  • (iii)位于荷兰内德兰的范普拉德·范·德·埃斯特·维尔沃德,在– voorkomend geval –中 Pigeoncom 阿恩·德·科佩尔的门在埃德兰·阿凡·阿凡·德·埃斯特的画像
 2. Pigeoncom 详细信息,请联系我们。 Pigeoncom 吉恩·控制·赫夫特(bijv。een uitvoerverbod),尼特·坎·沃恩·吉尔弗莱德·比耶尔
 3. Pigeoncom 范·杜夫(van de Duif)范·杜夫(van de Duif)范·弗·普拉特(van) Pigeoncom 是bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats货车杠杆zoals hiervoor bepaald,zelfs印度 Pigeoncom 老年运输和整体运输 Pigeoncom Hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard
 4. Pigeoncom 肯·盖瓦尔(Ken in geen geval)

 

Artikel 9.``Aansprakelijkheid''

 1. Pigeoncom veilingcatalogi,andere veilingbrochures,promotieartikelen,advertenties等中的streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en volledigheid van de omschrijving van een duif / duiven Pigeoncom 是echter nimmer aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuiste,niet actuele omschrijvingen的volvoligige,daar deze omschrijvingen的velal worden ontleend以及Verkoper的tekst aangeleverd门derden
 2. Pigeoncom verstrekt geen enkele garantie,van welke aard ook,遇见了betrekking tot de duif / duiven en eventuele aanspraken daarop van derden。 Een duif wordt voetstoots verkocht in de toestand waarin hij zich op het tijdstip van Toewijzing bevindt,遇见了alle daaraan verbonden lusten en lasten。 Pigeoncom garantie的geeft geen enkele vrijwaring与verborgen gebreken en的betrekking tot zichtbare了aanspraken van derden en / of mogelijkheid tot透支了aer derden的betrekking tot het al dan niet bestaan​​ van rechten。 盖布肯,范·维尔克·阿德·乌克,远距离接力·范·沃克汀根·范·科佩恩 Pigeoncom geen recht op(schade)veringed en / of verrekening
 3. De Koper,verbint zich erevene toe om in geval ziekte wordt hugegesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper,dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan Pigeoncom。 在《上瓦尔》杂志中,范德杜夫(Georgesteld Van de Duif)的歌剧《范·杜·杜夫》(Ob genblik van aankomst van de Duif bij de Koper),《迪特·德·科佩尔》 Pigeoncom te melden binnen de 24 uur na最畅销的hiervan。 拍卖会上的德·沃尔默德·梅尔丁根·蒂恩·德·盖博伊伦pigeoncom.com中的geval van overlijden dienen照片的sting van van het overlijden te worden bijgevoegd。 Voornoemde meldingen dienen onder meer toe te Laten,印度 Pigeoncom Dit nodig acht,een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen
 4. Pigeoncom 是第一个在范格·范·泰德杰里克(Geval van Tijdelijke)的画家,他决定要彻底改变自己的立场。 Onder Overmacht Wordt Begrepen iedere oorzaak die Buiten de Macht van Pigeoncom ligt,zoals onder meer(doch niet limitatief):赌注,andere ziektes的uitbreken van vogelpest,in的uitvoerverbod,…在geval een situatie van tijdelijke过分的Langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen,heeft Pigeoncom 桑德·耶尔沃(Konderen Hiervoor)的昂特宾登(Kingovereenkomst)博物馆
 5. 迪文·比吉(Duiven die bij) Pigeoncom 吉尔·奥佩格斯拉根(zijn opgeslagen)在运输车的afname门上,是运输业者zijn afgehaald的托尔·达吉·西耶·门德·科佩尔(watnat risico voor de Koper)。 Verloren Gaan Van Deze Duiven Op Welke Wijze Dan Ok Geven Jegens的Het Ziek Worden Pigeoncom geen recht op(schade-)veringed en / of verrekening
 6. Pigeoncom 网站是Vermeld tebeëindigen,dan wel te verlengen,zonder dat dit tot enige vorm van aansprakelijkheid leidt
 7. Pigeoncom 最好的网站上的网站。 Pigeoncom 是echter niet aansprakelijk的主要存储机构,onbereikbaarheid van de网站的存储库,als gevolg van onder meer,maar niet uitsluitend,存储在网络存储中,存储在het telefoonnet中,uitval van elektriciteit,gebreken en / of存储在de / of软件en / of redelijkerwijs在vanwege的网站大门上进行了nonodigd Pigeoncom. Pigeoncom 在Bieder门上存放着杂货店的淡色啤酒,而在Staat上的onbereikbaarheid niet的价格则是在Bieding uit te brengen。 Pigeoncom 是Evenmin aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van de systemen,waaronder de website,van Pigeoncom 德恩门
 8. Pigeoncom 是Bieder / Koper的网站an a te brengen zonder voorafgaande的gerechtigd verbeteringen。 Voorts是 Pigeoncom 登录程序的gerechtigd wijzigingen aan te brengen Pigeoncom; Bieder / Koper gemeld的德格尔吉克·维伊济宁根·沃恩·蒂吉迪安·韦尔科珀
 9. Pigeoncom 是Bieder / Koper tot网站的gerechtigd de toegang voor verkoper的中/ Bieder / Koper的网站tijdelijk te blokkeren的中/的网站 Pigeoncom 尼特·沃尔莱迪克·纳科姆特的尼特·贝特·厄洛伊克(Niet Behoorlijk),斯特雷德·汉德尔特尔的丹·韦尔·印度·希杰会见了onderhavige voorwaarden。 Bieder / Koper onverlet的van verkoper和perperking van b.toegang laten de betalingsverplichting van verkoper的大爆炸。 Pigeoncom 是尼佩尔(Aansprakelijk)街头小伙子,还是乞be(perperking)。 比德尔/科宾·本嫩的书房 Pigeoncom gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog是nagekomen。 比耶德/科珀尔的韦尔科佩尔是 Pigeoncom Bieder / Koper的nalaten te handelen van verkoper的十个大人物,在george遇见了Verortchloeen voortvloeiende uit deze Algemene(Veiling-)voorwaarden,Spelregels,Veilingcondities和(Uit-)betalings德·欧文科姆斯特(of overeenkomst)
 10. Pigeoncom 范·科佩尔·范·科佩尔·纳尔·达特·图森和科普韦莱缅科姆都站在旁边。 密码和密码 Pigeoncom 一切都已结束
 11. Verkoper zh / of bieder / koper vrijwaart Pigeoncom 沃尔德·范·斯登在沃尔德·范·史戴德·沃尔德·范德沃德·沃尔德·范·西登
 12. 印度 Pigeoncom aansprakelijk是埃尼格·施瓦德,是iedere aansprakelijkheid van Pigeoncom Beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pigeoncom Wordt uitbetaald,vermeerderd在deze verzekering遇见了本征risico。 印度独立日报》,《新闻周刊》,《新闻周刊》您需要支付每位€7.500,=

 

Artikel 10。 Toepasselijk recht en geschillen

 1. 德·罗什·弗洛丁·图森 Pigeoncom En Verkoper dan wel Pigeoncom 内比德/科佩尔·默特·比埃斯特门Nederlands Recht
 2. Geschillen voortvloeiende uit opercht,offerte,aanbod,andere rechtshandeling waarop deze Algemene(Veiling-)voorwaarden van toepassing zijn,包括zien opzénétérende bereenen bereenen bereen阿姆斯特丹,遇见dien verstande dat deze论坛keuze onverlet laat het recht van Pigeoncom 透过封套广告套利交易

 

 

一般条件 Webwinkel Gedelelte

Pigeoncom –全球拍卖与销售,webwinkel平台,gevestigd te Zuiderwoude,Geemantee Waterland,heeft de navolgende Algemene voorwaarden

 

目录:

Artikel 1 –定义

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 –超越

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consumernt tijdens de bedenktijd

Artikel 8 –维斯托芬·范·赫特·赫罗彭斯普雷希特

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

第10条 - 撤销撤销权

第11条 - 价格

第12条 - 合规性和附加保证

第13条 - 交付和执行

第14条 - 付款

第15条 - 投诉

第十五条争端

第十六条附加或偏离规定

 

1条 - 定义

在这些条件:

 1. 附加协议:消费者获得与远程协议相关的产品,数字内容和/或服务的协议,这些商品,数字内容和/或服务由企业家或第三方根据该第三方之间的协议提供和企业家;
 2. 宽限期:消费者可以利用其退出权利的期限;
 3. 消费者:不以与其贸易,业务,工艺或专业活动相关的目的行事的自然人;
 4. 达格:日历天;
 5. 数字内容:以数字形式生成和提供的数据;
 6. 期限协议:在一定时期内延伸至定期交付货物,服务和/或数字内容的协议;
 7. 持久的媒介:包括消费者或企业家在内的任何工具(包括电子邮件),该工具可以使个人或个人存储在发给他的信息上,以便在适合特定目的的时期内方便将来的咨询或使用。信息是有目的的,并且允许原样复制存储的信息;
 8. 右撤军:消费者在冷静期​​内取消距离协议的可能性;
 9. 企业家:向远程消费者提供产品,(访问)数字内容和/或服务的自然人或法人;
 10. 距离合同:企业家和消费者之间在有组织的远程销售产品,数字内容和/或服务系统框架内达成的协议,其中包括协议的终止或共同使用。或更多远程通信技术;
 11. 取消示范表格:欧洲模型撤回表格包含在这些条款和条件的附录I中。 如果消费者无权撤回其订单,则无需提供附件一;
 12. 技术远程通讯:意味着可以用于签订协议,而消费者和交易者不必同时在同一个地方。

 

文章2 - 企业家的身份

JM Hendriks, Pigeoncom;

祖德武德,8PH迪基因德1153,

电话号码:+31(0)644(telefonisch bereikbaar op ma-vrij tussen 232 en 509)

电子邮件地址:info @pigeoncom

商会编号:69772673

增值税识别号码:NL186357710B01

 

第3条 - 适用性

 1. 这些一般条款和条件适用于企业家的每项要约以及企业家和消费者之间达成的每项距离合同。
 2. 在达成距离协议之前,这些一般条款和条件的文本可供消费者使用。 如果这是不合理的,企业家将在距离协议签订之前表明如何在企业家处查看一般条款和条件,并且应消费者的要求尽快免费发送。
 3. 如果合同签订电子而去,虽有前款与订立合同之前,这些一般条件文本以这样的方式进行电子方式提供给消费者,消费者在一个简单的方法可以存储在持久介质上。 如果这不是合理的可能,在合同订立前,表明那里的一般条件可以电子检查和,在消费者的要求以电子或其他方式将免费发送。
 4. 如果除了这些一般条款和条件之外还适用特定产品或服务条件,则第二和第三段经必要修改后适用,如果条款和条件相互冲突,消费者可以随时调用对他最有利的适用条款。

 

4条 优惠

 1. 如果产品的期限有限,或受条件限制,这将是明确的报价说明。
 2. 该优惠包含对所提供产品,数字内容和/或服务的完整而准确的描述。 该描述足够详细以使消费者能够正确评估报价。 如果企业家使用图像,则这些是对所提供的产品,服务和/或数字内容的真实表示。 报价中明显的错误或错误并不会影响企业家。
 3. 每个要约都包含这样的信息,即消费者明白接受要约所附带的权利和义务。

 

第5条 - 协议

 1. 该协议是受4款的规定,在接受了要约的消费时间结束,并满足相应条件。
 2. 如果消费者以电子方式接受了要约,企业家将立即以电子方式确认接受要约的接受。 只要收到此接受未经企业家确认,消费者就可以解散协议。
 3. 如果电子创建的协议,交易将采取适当的技术和组织措施,以保护数据的电子转移,他将确保一个安全的网络环境。 如果消费者可以通过电子支付,交易者会采取适当的安全防范措施。
 4. 企业家可以 - 在法律范围内 - 告知自己消费者是否能够履行其支付义务,以及对于达成远程协议的合理结论所必需的所有事实和因素。 如果在此调查的基础上,企业家有充分理由不签订协议,他有权拒绝执行订单或要求或附加特殊条件。
 5. 借用范·赫特产品的高级工程师,消费信息的数字化发展的先驱,消费主义的先驱,以及消费主义的先驱者,杜芬扎雷斯·德·米格勒:凡·德·昂德纳默·瓦拉·德·韦德·德·维特·德拉克范·赫特·赫罗普林斯·德·赫斯特·瓦赫罗普·德·沃沃尔德·瓦伦德保证最佳服务质量的信息de prijs遇到了inbegrip van alle belastingen van het产品; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,对uitvoering van de overeenkomst op的拥护印度的消费习惯是人类发展的动力,而模型制造者则是大力推动人类发展的。

 

第6条 - 撤回权

随着产品:

 1. 消费者可以在至少14天的冷却期间终止关于购买产品的协议而不给出理由。 企业家可以询问消费者退出的原因,但不要求他说明理由。
 2. 第1段所述的冷静期从消费者或消费者指定的非第三方(非承运人)收到产品后的第二天开始,或者:
 3. 如果消费者已按相同的顺序订购了多个产品:消费者或其指定的第三方已收到最后一个产品的那一天。 如果企业家在订购过程之前已明确告知消费者,则可以拒绝订购具有不同交货时间的多种产品。
 4. 如果产品的交付包括多个货物或部件:消费者或其指定的第三方收到最后一批货物或零件的那一天;

延长宽限期的产品,服务和未通过不通知撤回权的有形介质上提供的数字内容:

 1. 如果企业家没有向消费者提供有关撤回权或撤回示范表的法律要求的信息,则冷却期在根据本条前面段落确定的原始冷却期结束后十二个月结束。
 2. 如果交易者在原始冷静期开始日期的十二个月内向消费者提供了前一段中提到的信息,则冷却期将在消费者收到该信息之日后的14天后到期。

 

7条 冷却期间消费者的义务

 1. 在冷却期间,消费者将小心处理产品和包装。 他只会在确定产品性质,特性和操作所必需的范围内拆开包装或使用产品。 这里的基本原则是消费者只能处理和检查产品,因为他将被允许在商店中进行。
 2. 消费者仅对产品的价值降低承担责任,该产品的处理方式超出了1段允许的范围。
 3. 如果企业家在协议签订之前或协议结束时未向他提供有关退出权的所有法律要求,则消费者不对产品的价值减免承担责任。

 

8条 行使消费者退出的权利及其费用

 1. 如果消费者利用他的退出权,他必须通过模型提取表或另一种明确的方式在撤回期内向企业家报告。
 2. 尽快,但在14段所述通知后的第二天起,消费者退回产品或将其交给(企业家的代理人)。 如果企业家提出自己收集产品,则没有必要这样做。 如果消费者在冷静期​​结束之前退回产品,则消费者在任何情况下都会观察到退货期。
 3. 如果合理地在原始状态和包装上,并且根据企业家提供的合理和明确的指示,消费者将退回产品并提供所有附件。
 4. 正确和及时行使撤回权的证据的风险和负担在于消费者。
 5. 消费者承担退回产品的直接成本。 如果企业家没有报告消费者必须承担这些费用,或者企业家表示自己承担费用,则消费者不必承担退货费用。
 6. 如果消费者利用其撤回权,所有其他协议将通过法律解散。

 

第9条 - 退出时企业家的义务

 1. 如果交易者使消费者能够以电子方式提款,他将在收到此通知后立即发送收据确认。
 2. 企业家立即报销消费者支付的所有款项,包括企业家为退回产品收取的任何交付费用,但在消费者通知他取消之日起的14天内。 除非企业家提出自己收集产品,否则他可能会等到他收到产品或者直到消费者证明他已经寄回产品为止,以较早者为准。
 3. 除非消费者同意采用不同的方法,否则企业家使用与消费者用于报销的付款方式相同的付款方式。 报销对消费者免费。
 4. 如果消费者选择了比最便宜的标准交付更昂贵的交付方式,企业家不必为更昂贵的方法偿还额外成本。

 

10条 排除撤回权

企业家可以从退出权中排除以下产品和服务,但是只有企业家在要约中明确表明了这一点,至少在协议达成的时候:

 1. 价格取决于企业家无影响且可能在退出期内发生的金融市场波动的产品或服务;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare(internet-)面纱。 公开的(互联网)面纱字面Verstaan​​ een verkoopmethode waarbij producten,数字化的住所on / densten door de ondernemer worden aangeboden a an de degentant die persoonlijk aanwezig is,de mogelijkheid krijgt perweoonjj betreffende(internet-)veiling kan volgen en waarbij de succesvolle bieder verplicht是在地下生产的数字化产品。
 3. 快速变质或保质期有限的产品;
 4. 因健康保护或卫生原因而不适合退回且密封在交付后已破损的密封产品;
 5. Producten死于杠杆门hun aard onherroepelijk vermengd zijn met Andere producten

 

11条 价格

 1. 在报价中提及的期间内,除了因增值税税率变化导致的价格变动外,所提供产品和/或服务的价格不会增加。
 2. 虽有前款规定,企业产品或服务其价格受金融市场和那里的企业家不具有控制,以可变的价格波动。 这些波动而事实上,任何价格目标,可在作出要约。
 3. 3个月内涨价仅在协议签订后,如果允许他们是法律或规章的结果。
 4. Prijsverhogingen vanaf 3在曼彻斯特的范丹·科特·范·德·约翰·范德勒·辛格·德·贝格宁格消费过剩的消费者的利益遭到了塞格根的接见。
 5. 提供产品或服务中提到的价格包括增值税。

 

12条 纳科明Overeenkomst en Extra garantie

 1. 企业家保证产品和/或服务符合协议,要约中规定的规范,合理性和/或可用性的合理要求以及协议签订之日存在的法律规定。 /或政府法规。 如果同意,企业家还保证该产品适用于非正常使用。
 2. 如果交易者未能履行其部分协议,则交易商,其供应商,制造商或进口商提供的额外担保绝不限制消费者可以根据协议对交易者提出的合法权利和主张。
 3. 额外担保被理解为企业家,其供应商,进口商或生产商的任何承诺,在该承诺中,他向消费者授予超出法定要求的某些权利或要求,如果他未能履行其协议的部分。 。

 

13条 交付和执行

 1. 接收和执行产品的订单时,并评估提供服务的应用程序时,交易者将尽最大可能照顾。
 2. 交货地点是消费者为企业家所知的地址。
 3. 考虑到4条款中对这些一般条款和条件的陈述,企业家将以适当的速度执行接受的订单,但最迟在30天内执行,除非已经商定了不同的交付期。 如果交货延迟,或者订单不能或仅部分执行,消费者将在下订单后的30天内收到通知。 在这种情况下,消费者有权在没有成本的情况下终止合同,并有权获得任何赔偿。
 4. 根据前一段解散后,企业家将立即退还消费者支付的金额。
 5. 除非另有明确约定,否则产品损坏和/或丢失的风险由企业家承担,直至交付给消费者或预先指定的企业家和企业家宣布的代表。

 

14条 付款

 1. 除非协议或附加条件另有规定,否则消费者所欠的款项必须在反映期开始后的14天内支付,或者在协议签订后的14天内没有反映期。 如果是提供服务的协议,则此期限从消费者收到协议确认后的第二天开始。
 2. 在向消费者销售产品时,一般条款和条件可能永远不会要求消费者提前支付超过50%的费用。 当规定预付款时,消费者在预付款之前不能主张有关执行相关订单或服务的任何权利。
 3. 消费者有义务立即报告给交易者提供或指定的支付数据的任何错误。
 4. 如果消费者没有及时履行其付款义务,那么,在他被企业家告知延迟付款并且企业家已经给予消费者一个14天的期限以继续履行其付款义务之后,如果未能在14天期内支付,仍然欠款的法定利息和企业家有权收取他所产生的法外收款费用。 这些收款成本最高为:15%未偿还金额高达€2.500,=; 10%超过后续€2.500,=和5%超过以下€5.000,=最低€40,=。 为了消费者的利益,企业家可以偏离规定的数量和百分比。

 

16条 投诉程序

 1. 在消费者发现缺陷后的合理时间内,必须向企业家提交有关协议实施的投诉。
 2. 提交给企业家的投诉将在收到之日起的14天内回复。 如果投诉需要可预见的更长的处理时间,企业家将在14天期间收到通知,并在消费者可以期待更详细的答复时作出收据通知。
 3. 无论如何,消费者必须给企业家4周提供相互协商解决投诉的时间。 在此期间之后,将产生争议解决程序的争议。

 

17条 争议

 1. 这些一般条款和条件适用的企业家和消费者之间的协议完全受荷兰法律管辖。

 

18条 附加或不同的规定

附加或这些条款和条件的,不得缺点消费者,应以书面形式记录或以这样的方式,他们可以由消费者持久介质上存储便利的方式。


 

Bijlage I:建模专家

 

 

取消示范表格

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan:[naam ondernemer]

[肾上腺癌]

[Faxnummer ondernemer,印度beschikbaar]

[电子邮件adres van ondernemer的电子邮件]

 

 • Ik / Wij * deel / delen * u hierbij mede,dat ik / wij * onze overeenkomst betreffende

de vankoop van de volgende的产品:[点滴产品] *

杠杆数字化电影院:[数字化电影院] *

de verrichting van de volgende dienst:[aanduiding dienst] *,

Herroept / herroepen *

 

 • Besteld op * / ontvangen op * [ontvangst bij producten的基准畅销书]

 

 • [Naam消耗量]

 

 • [消耗者]

 

 • [Handtekening Consumernt(en)](Allanne Wanneer Dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van越过是invullen wat van越过是。

 

 

 

 

 

 

×

您好!

单击以下我们的代表之一在WhatsApp上聊天或向我们发送电子邮件至 info@pigeoncom

× 需要帮助吗?