阿尔盖曼(VEILING-) 面纱

Pigeoncom –全球拍卖与销售,网上商店的veilingplatform,gevestigd te Zuiderwoude,Geemantete Waterland,heeft de navolgende阿尔盖梅内(Veiling-)voorwaarden

 

Artikel 1.定义

在deze Algemene(Veiling-)voorwaarden wordt verstaan​​ onder中:

 • Pigeoncom:Pigeoncom –全球拍卖和销售,veilingplatform zh网上商店
 • 网站:de网站 www.pigeoncom.com (veilplatforms tevens网上商店)
 • 面纱:凡·杜维恩(de verkoop)
 • 互联网屏蔽:通过网站van Pigeoncom进行屏蔽
 • Zaalveiling:纱幕后的门Pigeoncom nader te bepalen locatie
 • 韦尔科佩尔(Verkoper):梅恩代尔·杜伊文·维特(Meerdere Duiven Wordt)/维恩·格维勒德(wien / wien opvechtéén)
 • Overeenkomst:范佩德拉赫特·图森(Pigeoncom en verkoper)
 • 比德(Bieder):chchperspersoon的de meerderjarige handelingsbekwame和beschikkingsbevoegde逝世于逝世
 • Bieding:麋鹿门een bieder in veiling een duif geboden bedrag
 • Kooporder:Pigeoncom先生和他的名字的作者uitbrengen van een bod
 • Autobod:自动进门开门机可吸收最大装箱数tot waarvoor een bieding het uiteindelijk hoogste(winnende)eindbod heeft bij afloop van een veiling
 • 科珀:德比德·维恩·比丁(Bieding)是Toegewezen,《德比德(CQ de Bieder)死了》
 • Toewijzing:Meerdere Duiven Tegen Betaling van de koopsom的de verklaring van Pigeoncomdatéén是toegewezen aan de bieder遇见了het winnende bod
 • Koopovereenkomst:德·库普韦延科姆斯特·图森·科珀
 • Koopsom:Het Bedrag Van de Bieding na Toewijzing,Waarna het eventueel nog vermeerderd kan worden遇见了Kosten voor opslag,运输en / of DNA onderzoek
 • Aflevering:de feitelijke利用diens gemachtigde的van de duif / duiven aan de koper

 

Artikel 2。 Toepasselijkheid

 1. 鸽子门(Veiling-)的大门,鸽子门的优惠,鸽友安比丁根,格斯洛滕的进攻,阿尔斯梅德geaccepteerde操纵。 Aldus zijn deze Algemene(Veiling-)voorwaarden van toepassing op alle(rechts-)handelingen(inclusief nalaten)van Pigeoncom en de Verkoper cq Bieder / Koper ter zake
 2. 阿夫维林根·范·恩(Afwijkingen van en / of aanvullingen op enige)在德热·阿尔赫梅内(Veiling-)求婚。 上阿芬奴根大区的最后事件
 3. 佛得角印度工业发展中心(Bieder / Koper bij de acceptatie van een Offerte of aanbod,dan wel het sluiten van een Overeenkomst,verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemenee Veenzeen aoboenen vane voorwaardenin)面包车超越锡安·吉恩,格尔德·达特·安德烈·阿尔盖梅内·沃瓦尔登·丹·德·昂德哈维格·沃瓦尔登·斯莱赫特·皮昂科姆·德·范登瓦格超越了阿尔吉梅尼·沃瓦尔德·阿伊德鲁克·耶弗
 4. 印度国王贝格·范·德兹·阿尔赫梅内(Veiling-)voorwaarden nietig blijkt te zijn,wordt alleen de betreffende贝贝格·范·罗伊特·伊茨格洛滕。 Alle overige bepalingen behouden hun gelding onverkort
 5. Pigeoncom kan在忙于范戴兹(Veiling-)voorwaarden bijzondere veilingvoorwaarden van超越verklaren的比赛中表现出色。 Bijzondere veilingvoorwaarden zullenvóórde veiling,阿尔特汉斯voor de veiling van de duif / duiven waarop zij betrekking hebben,肯尼斯·沃登·杰布拉赫特。 印第安纳州比佛尔山市的风光沃里瓦德大街风光,阿尔瓦米登(维林-)沃瓦登州

 

Artikel 3.Organisatie van de veiling

 1. 范·德·威灵(Ve de Veiling)的组织和工作人员
 2. Een ieder是heder kader van een Veiling撰写的names Pigeoncom门的复制品
 3. 德维尔陵区的德维林格什基德,德维尔芬德维古尔目录
 4. 巴黎时装周的女摄影师
 5. Pigeoncom heeft de bevoegdheid om,zonder opgave van redenen,tijdens de Veiling的voorafgaand aan:

– een Bieder van de veiling uit s sluiten

– een Bieding niet als zodanig te erkennen en ongeldig te verklaren

–杜伊芬·维林

–来自德国阿法特·斯特拉芬(Meerdere Duiven te schorsen)的de Veiling vooréén

–维尔德·韦斯特歌剧院的桑德·戴维·比德恩(Verwissingen bij Biedingen)

–安德烈(Naer het oordeel van Pigeoncom)皮德尔康姆(Noodzakelijke maatregelen te Treffen),皮昂康姆(Pigeoncom)资深翻译,schadevergoinging leidt

 1. Bieding door de Bieder een zodanige Vertissing的Beaordeling van Pigeoncom出版社是Beheef te Worden gehouden的Bieding kan deen de Bieder niet aan zijn
 2. Het oordeel van Pigeoncom继承了hetgeen tijdens de Veiling的heeft plaatsgevonden,被遗弃了

 

Artikel 4 面纱程序

 1. De Veiling geschiedt'bij opbod'。 维林杂志 游戏规则 en Veilingconds和(Uit-)betaling的条件 van Pigeoncom货车穿越
 2. Bieders dienen zich voor aanvang van de Veiling te registreren。 Registratiecheck kan maxual 48 uur bedragen。 Bieders dienen zich dat te realiseren en hiermee akkoord te gaan
 3. Het Bieden geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze,Biedingen zijn zichtbaar,Biednamen van Bieders ook
 4. Pigeoncom以名字derden Biedingen uit te brengen命名
 5. 韦尔科佩(Verkoper)是维林(Veiling en gerechtigd deel te nemen aan de Veiling)的标志,维林歌剧院(Veiling aangeboden duiven)
 6. 鸽舍的鸽舍是鸽舍中的鸽舍。 Pigeoncom heeft het recht om an an Kooporders nadere voorwaarden te stellen,kooporders te weigeren en / of bij het aanvaarden van een Kooporder(vooraf)gehele of gedeeltelijij betaling te vorderen
 7. Desgewenst kanvóórhet einde van de Veiling和Autobod worden ingevoerd。 Pigeoncom高超的汽车和汽车制造商,Autobod / Autobiedingen的汽车制造商和汽车制造商/ Autobiedingen的汽车制造商
 8. Elke Bieding / Kooporder geldt als onvoorwaardelijk,onherroepelijk en zonder voorbehoud。 Iedere Bieder在Bieding / Kooporder网站上的演讲者是来自Bieden的,您可以在Bieding / Kooporder网站上找到自己的名字。 印度独立人士,维也纳比昂省比尤丁,维也纳国家图书馆
 9. Pigeoncom是互联网服务和zaalveiling的门户网站。 互联网安全咨询专家(Zen voorafgaga)和互联网专家。 de eindbieding van de Internetveiling正在de openssbieding van de Zaalveiling
 10. Pigeoncom heeft het recht niet toe te wijzen of on opschortende voorwaarde(n)toe te wijzen
 11. Bieding heeft uitgebracht先生,来自德国的Todijzing als Koper aangemerkt先生,是在dorganan的印度–在Veropulling van de opschortende voorwaarde de Koper先生。 Bij verschil van Mening tussen Bieders beslist Pigeoncom bij wege van bindend advies wie geacht wordt de hoogste Bieding te hebben uitgebracht
 12. 德比德(de Bieder)遇见了德比格(Bieder),德比德(DéederHoegste Bieding),德比德(DéweldBieder)范德·奥佩·埃因·纳霍格(Bieding voor het geval geen toewijzing aan de hoogste)
 13. De Koopovereenkomst komt tot站立门de Toewijzing。 Tussen Pigeoncom en de Koper komt nimmer een Koopovereenkomst婴儿看台

 

Artikel 5 Verplichtingen van de Bieder /科佩尔

 1. Bieder / Koper dient zich voor aanvang van de Veiling鸽舍–印度鸽舍daarom verzoekt – zich op een behoorlijke wijze te Legitimeren,bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd是deel te nemen
 2. Bieder / Koper garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem和Pigeoncom aangeleverde gegevens。 韦奇根(Wijzigen)的Mochten deze gegevens op enig时刻,Bieder / Koper gehouden deze wijzigingen onverwijld和Pigeoncom门
 3. Bieder / Koper aan Pigeoncom网站上的“ Dog registratie op”网站旨在纪念Bieder / koper ingevoerde gegevens。 Pigeoncom zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de Veiling en de Koopovereenkomst Bieder / koper stemt er mee a da Pigeoncom ter beschikking gestelde gegevens door Pigeoncom
 4. Bieder / Koper dient op eerste verzoek en naar genoegen van Pigeoncom aan te tonen dat hij kredietwaardig is,bij gebreke waarvan Pigeoncom deelname aan een Veiling kan ontzeggen
 5. Ein uitgebrachte Bieding ingetrokken。 德科佩尔是十位青年时期的总书记
 6. Pigeoncom是gerechtigd van Bieder或afloop van de Veiling的合伙人,他是van 50 hoogste XNUMX%van de door Bieder uitgebrachte Vieding的成员。 Bij weigering门,由Zal geen toewijzing aan Bieder plaatsvinden设计。 Bij toewijzing深入探讨了Koopsom的运营,还对Zoper de Koper zijn进行了现场演练。 鸽子鸽的科姆特·科佩尔(Komt Koper)和鸽友。 德·奥古斯丁·扎尔·普尔维加德·辛格·贝加尔德·唐纳德·普拉德斯温德。 在Betaalde waarborgsommen wordt门Pigeoncom geen rente被迷住了
 7. 运输科斯滕·科门·艾伦·泰德·沃肯·范·科佩尔
 8. Alle overige Kosten,Zoals Eventuele Bankkosten,Zijn voor Rekening van Koper
 9. 安德烈·贝拉汀根(Andere Belastingen)死于范·托伊·范·科佩尔(Zoals invoerbelasting)
 10. 鸽舍,丹维尔,印度杜夫/杜伊芬·沃登堡,鸽舍鸽,鸽舍鸽,鸽舍鸽,鸽舍鸽
 11. Betaling dient plaats te vinden zonder经营,经营
 12. de voletige的de niet-betaling van het bedrag vermeld in geval de ingebrekestelling van Pigeoncom hiertoe gedurende 30 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven,een ernstge tekatkote buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie lastens de Koper
 13. 科佩尔(Koper)是门面装饰师,他是门廊的鸽友,也是合法的范蒂安·范德杜伊杰克(pe vertoon van een deugdelijke)法人。 Pigeoncom kan bepalen dat(een)bepaalde duif / duiven alleen per koerier bij de Koper kan / kunnen worden bezorgd。 热情的vindt plaats door de afname。 姓氏是Molesijk nadat de volledige Koopsom en het eventue overige verschuldigde door Koper是voldaan。 纳拉蒂格(Nalatig)的印度人科佩(Wigert)遇见了新的指导老师,祖尔·德·杰科奇(Dullen)/杜文·杜芬(Duiven Worden)的指导老师。 科佩尔(Koper)在德国国家歌剧院(Date Geval Verplicht Alle)

 

Artikel 6 Verplichtingen van de Verkoper

 1. 您可以随时随地站在室内或室外欣赏鸽子的风采,也可以欣赏瓦纳尔门的风采,鸽子的风采可以欣赏到范德古堡的风采。
 2. Wijzigingen van en aanvullingen操纵朝前朝前朝夕gel den den den den den Pig Pig Pig Pig Pig Pig all all all all all all all over over all over
 3. Verkoper是在Goede gezondheid beschikbaar te stellen en houhouden中的Veiling aangeboden duif / duiven
 4. 范德韦尔新闻网报道说,范德·韦林是一位非常敬业的演讲者。 法院大楼前的韦尔科佩国家剧院鸽子剧院的维格佩尔国家剧院鸽子基金会安德雷克·范·比德/安德烈·德登·迪南安甘德·科佩尔
 5. 范佩克(Ver Vergeoper)先生,范沃克佩尔(Verver)先生,范德沃克(Dervegengen)先生,范沃克佩尔dan niet opeisbaar,op grond van de overeenkomst van verkoper healft of zal hebben te vorderen,zulks ter beoordeling van Pigeoncom
 6. Verkoper zal de hem保留了gebrachte bedragen的权利,在de verta d tal的事实中对vermelde betalingscondities进行了事实证明,在Pigeoncom betalen中。 Bij gebreke van specifieke行为准则zal Verkoper betalen binnen veertien dagen nadat de veiling是
 7. Alle aan Verkoper参与了invoding te worden voldaan的创作。 韦尔科佩尔(Verkoper)处于困境,而范·尼格·贝林斯(van enige betalings)
 8. Indien Verkoper niet,niet tijdig voldoet aan enige擅长于湿式湿地voortvloeien,waaronder de恶作剧tijdige betaling zoals色情者在盖子上的6个手枪皮埃尔·德·埃弗沃宁·范·欧弗朗科姆斯特·奥普森科夫的直接执政官/总指挥官皮特·科恩·冯·皮昂科姆
 9. 凡尔祖姆(Verzuim)的印度韦尔科佩(Indien Verkoper)是皮涅科姆(Verselul)的鸽舍(handels-)伦特·阿尔斯梅德·阿勒(buiten-) ,在瓦伦河畔昂克雷维克6:96 lid 2 BW
 10. Pigeoncom是由Verchoper和Verrekenen共同创作的Pigeoncom,由Verkoper Heeft亲自设计,是由Verkoper Niet Opeisbaar Zijn制作的
 11. Pigeoncom是gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling的gerechtelijke tussenkomst遇见了inmiddellijke ingang tebeëindigenindien Verkoper的事件, Verloren,dan wel Anderszins niet langer in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen te voldoen
 12. 在geval door omstandigheden中,Ok indien deze haar oorzaak bij Pigeoncom vinden,blijvend verhinderd的Pigeoncom tijdelijk是gedeeltelijij uit te voeren的Overeenkomst geheel, Pigeoncom高跷Verkoper van een dergelijk besluit在肯尼斯

 

Artikel 7.固有特征,风险固有特征

 1. Pigeoncom blijft eigenaar van de Duif to op het genblik dat de volledige Koopsom正在上门Pigeoncom
 2. Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de杠杆,zoals hierna bepaald

 

Artikel 8.杠杆

 1. 范普拉迪·范·杜夫(De Plaats van Levering van de Duif)是–纳尔·盖朗·奥姆斯坦迪芬(naar gelang de omstandigheden)–(i)残迹网站van Pigeoncom wordt vermeld,(iii)位于荷兰的vovalkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd。 德·格温斯特·普拉特斯·范·杠杆·沃特·赫特·奥博格·范·赫特·安博德
  • (i)Van de duivenmelker / leverancier的遗迹广场的印度人普拉特·范·杜瓦夫(dev de duif)来自– voorkomend geval – een afzonderlijke duif voorwerp van de Koopovereenkomst,geacht te zijngelanbeverblik门埃文·肯德基·范达·范·德·杠杆·范·杜夫
  • (ii)Indien de plaats van杠杆操作he logisticiekadres van Pigeoncom是–在voorkomend geval –een afzonderlijke duif voorwerp van de Koopovereenkomst中,wordt de Duif是,deach de te zijn geleverd门鸽子afzonderlijke duif op het logistiekadres van Pigeoncom的aankomst van de Duif,he afleverprotocol op de van van Pigeoncom wordt vermeld网站上的广告
  • (iii)位于荷兰内德兰的范普拉德·范·德·埃弗斯特·维尔沃德,在-voorkomend geval –中奈德兰的gevestigd
 2. 鸽舍动荡的鸽舍,鸽舍的鸽舍,鸽舍的前锋,鸽舍的鸽舍8.4鸽舍的鸽舍在鸽舍的前身,鸽舍中的鸽舍Controle Heeft(bijv。een uitvoerverbod),niet kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leingstermijn,普拉蒂·范·杠杆·德·沃因-遗迹广场
 3. 范·杜夫(van de Duif)范·范普拉斯(van de Duif)范·范普拉斯(van de Duif)的杠杆作用,佐尔·耶尔沃·贝帕尔德(zoals hiervoor bepaald),科佩·德斯盖瓦伦德(koper desgevallend finaal gewenste adt)的门。 Pigeoncom是由gélgeval aansprakelijk设计的运输工具,可利用zoals hiervoor bepaald的运输工具,zelfs indien
 4. Pigeoncom kan in geen geval verplicht worden de Duif te armen alvorens de Koopsom werd ontvangen

 

Artikel 9.``Aansprakelijkheid''

 1. Pigeoncom streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en volledigheid van de omschrijving van een duif / duiven in veilingcatalogi,andere veilingbrochures,promotieartikealelenezeeveeneingeingeingeingeingeveenenveenen uevoénéeuentéeueveenen Verkoper的Worden ontleend aan tekst aangeleverd door derden
 2. Pigeoncom verstrekt geen enkele garantie,van welke aard ook,遇见了betrekking tot de duif / duiven en eventuele aanspraken daarop van derden。 Een duif wordt voetstoots verkocht in de toestand waarin hij zich op het tijdstip van Toewijzing bevindt,遇到了alle daaraan verbonden lusten en lasten。 Pigeoncom geeft geen enkele vrijwaring的garantie遇见了verborgen gebreken遗弃的孩子,或者aanspraken van derden遗忘了他的书本。 Gebreken,van welke aard ook,teleurgestelde verwachtingen van Koper en / of verkrijgende derden geven jegens Pigeoncom geen recht op(schade)veringeding en / of verrekening
 3. De Koper,verbint zich erevene toe om in in geval ziekte wordt hugegesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper,and indindellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan Pigeoncom。 在geval het overlijden wordt上,geestgesteld van de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper,dient de Koper dit Pigeoncom te melden binnen de 24 uur na最畅销的书刊。 De voormelde meldingen dienen te gebeuren via auctions@pigeoncom.com在geval van overlijden dienen foto的st van van het overlijden te worden bijgevoegd。 Voernoemde meldingen dienen on meer toe te Laten,indien Pigeoncom dit nodig acht,een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te Laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen
 4. Pigeoncom是在geval van tijdelijke的办公室,您可以通过任何方式来确定自己的名字。 范·皮格尼科姆·范(Pigeoncom ligt)先生,热切尔·安德烈·齐克特(Andere Ziektes)的uitbreken van vogelpest,艾特·沃弗洛韦洛德(in uitvoerverbod)的赌注,… ,heeft Pigeoncom het recht de koopovereenkomst te ontbinden,zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper
 5. Duiven die bij Pigeoncom zijn opgeslagen在运输的范阿夫门上,运输的naar de Koper verblijven daar voor het risico van de Verkoper,运输的zijn afgehaald运输公司在totdat zij door de Koper,在waorna dit risico voor de Koper是。 Verloren Gaan Van Deze Duiven Op welke Wijze dan ook Geven Jegens Pigeoncom geen recht op(schade-)vergoeding en / of verrekening的Het ziek worden
 6. Pigeoncom behoudt zich het recht een Veiling eerder dan op de网站是vermeld tebeëindigen,dan wel te verlengen,zonder dat dit tot enige vorm van aansprakelijkheid leidt
 7. Pigeoncom在最佳网站上添加了最好的信息。 Pigeoncom是echter niet aansprakelijk的主要存储机构,onbereikbaarheid van de网站的存储系统als gevolg van onder meer,maar niet uitsluitend,存储在统一的网络中,存储在het telefoonnet中,uitval van elektriciteit,gebreken de-en / of存储cn / of软件cn / redelijkerwijs在vanwege Pigeoncom的网站上进行了分解。 Pigeoncom存放在德国Bieder门的储藏室中,存放的是淡啤酒,而staat中的onbereikbaarheid储藏室的使用则应由Bieding uit te brengen进行。 Pigeoncom是van de systemen,waaronder de website,van Pigeoncom door een derde的evenmin aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik
 8. Pigeoncom是来自Bieder / Koper的Verkoper公司的网站,其网站是gerechtigd verbeteringen。 Voorts是登录程序van Pigeoncom的注册鸽,现为Pigeoncom gerechtigd wijzigingen aan te brengen; Bieder / Koper gemeld的德格尔吉克·维吉辛根
 9. Pigeoncom是Bieder / Koper tot网站的gerechtigd de toegang voor verkoper的语言,Bieder / Koper的网站是tijdelijk te blokkeren的语言,Bieder / Koper的版权是pigenting jegens Pigeoncom niet,niet hihooend的naet behoorlijk斯特里德·汉德尔特遇见了德沃哈登。 Bieder / Koper onverlet的van verkoper和perperking van de toegang laten de betalingsverplichting van verkoper的大爆炸。 Pigeoncom非常适合在街头玩耍的人。 Bieder / Koper binnen的全部书中的所有文章均来自Nagekomen。 Bieder / Koper的Verkoper en / Piedeoncom mocht lijden的所有工作人员,Bieder / Koper的naaten te handelen van verkoper en /的Bieder / koper的工作人员在strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit Deze Algemene, Veilingcondities&(Uit-)betalingssities,Afleverprocedure,bijzondere veilingvoorwaarden en / of overeenkomst
 10. Pigeoncom是Handelingen van Koper cq verkoper nadat tussen hen,Koopovereenkomst的总站是gekomen。 鸽舍的鸽舍
 11. 比尔/科韦尔的中/高比尔/鸽友范·德登·沃尔德·范·谢德·维德·霍德遇见了比德勒/科珀尔的网站门,比尔·科珀尔的比尔·德·科佩尔在德·库沃韦胡侯格内德·库普韦林科姆斯特
 12. Indien Pigeoncom aansprakelijk是一位高级信使,是ie van de Pigeoncom的最佳代表,它的名字来自vermeerder。 印度独立日报》,《德国新闻周刊》,《德国新闻周刊》,《德国新闻周刊》,《德国新闻周刊》,《美国新闻周刊》您可以在所有卧铺车上租车,价格€7.500,=

 

Artikel 10。 Toepasselijk recht en geschillen

 1. 鸽舍鸽舍鸽舍鸽舍鸽舍尼德兰群岛
 2. Geschillen voortvloeiende uit opercht,offerte,aanbod,andere rechtshandeling waarop deze Algemene(Veiling-)voorwaarden van toepassing zijn,包括zien opzénétérende bereenen bereenen bereen阿姆斯特丹,通过套利交易的套利,遇见了在公共论坛上遇到的问题,在鸽舍上遇见了鸽友

 

 

一般条件 Webwinkel Gedelelte

Pigeoncom –全球拍卖和销售,网络平台veilingplatform,国家地理杂志gevestigd te Zuiderwoude,国家地理沃特兰德航空航天局,国家航天局gegetige te Zuiderwoude

 

目录:

Artikel 1 –定义

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 –超越

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consumernt tijdens de bedenktijd

Artikel 8 –维斯托芬·范·赫特·赫罗彭斯普雷希特

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

第10条 - 撤销撤销权

第11条 - 价格

第12条 - 合规性和附加保证

第13条 - 交付和执行

第14条 - 付款

第15条 - 投诉

第十五条争端

第十六条附加或偏离规定

 

1条 - 定义

在这些条件:

 1. 附加协议:消费者获得与远程协议相关的产品,数字内容和/或服务的协议,这些商品,数字内容和/或服务由企业家或第三方根据该第三方之间的协议提供和企业家;
 2. 宽限期:消费者可以利用其退出权利的期限;
 3. 消费者:不以与其贸易,业务,工艺或专业活动相关的目的行事的自然人;
 4. 达格:日历天;
 5. 数字内容:以数字形式生成和提供的数据;
 6. 期限协议:在一定时期内延伸至定期交付货物,服务和/或数字内容的协议;
 7. 持久的媒介:包括消费者或企业家在内的任何工具(包括电子邮件),该工具可以使个人或个人存储在发给他的信息上,以便在适合特定目的的时期内方便将来的咨询或使用。信息是有目的的,并且允许原样复制存储的信息;
 8. 右撤军:消费者在冷静期​​内取消距离协议的可能性;
 9. 企业家:向远程消费者提供产品,(访问)数字内容和/或服务的自然人或法人;
 10. 距离合同:企业家和消费者之间在有组织的远程销售产品,数字内容和/或服务系统框架内达成的协议,其中包括协议的终止或共同使用。或更多远程通信技术;
 11. 取消示范表格:欧洲模型撤回表格包含在这些条款和条件的附录I中。 如果消费者无权撤回其订单,则无需提供附件一;
 12. 技术远程通讯:意味着可以用于签订协议,而消费者和交易者不必同时在同一个地方。

 

文章2 - 企业家的身份

JM Hendriks,Pigeoncom;

祖德武德,8PH迪基因德1153,

电话号码:+31(0)644(telefonisch bereikbaar op ma-vrij tussen 232 en 509)

电子邮件地址:info@pigeoncom.com

商会编号:69772673

增值税识别号码:NL186357710B01

 

第3条 - 适用性

 1. 这些一般条款和条件适用于企业家的每项要约以及企业家和消费者之间达成的每项距离合同。
 2. 在达成距离协议之前,这些一般条款和条件的文本可供消费者使用。 如果这是不合理的,企业家将在距离协议签订之前表明如何在企业家处查看一般条款和条件,并且应消费者的要求尽快免费发送。
 3. 如果合同签订电子而去,虽有前款与订立合同之前,这些一般条件文本以这样的方式进行电子方式提供给消费者,消费者在一个简单的方法可以存储在持久介质上。 如果这不是合理的可能,在合同订立前,表明那里的一般条件可以电子检查和,在消费者的要求以电子或其他方式将免费发送。
 4. 如果除了这些一般条款和条件之外还适用特定产品或服务条件,则第二和第三段经必要修改后适用,如果条款和条件相互冲突,消费者可以随时调用对他最有利的适用条款。

 

4条 优惠

 1. 如果产品的期限有限,或受条件限制,这将是明确的报价说明。
 2. 该优惠包含对所提供产品,数字内容和/或服务的完整而准确的描述。 该描述足够详细以使消费者能够正确评估报价。 如果企业家使用图像,则这些是对所提供的产品,服务和/或数字内容的真实表示。 报价中明显的错误或错误并不会影响企业家。
 3. 每个要约都包含这样的信息,即消费者明白接受要约所附带的权利和义务。

 

第5条 - 协议

 1. 该协议是受4款的规定,在接受了要约的消费时间结束,并满足相应条件。
 2. 如果消费者以电子方式接受了要约,企业家将立即以电子方式确认接受要约的接受。 只要收到此接受未经企业家确认,消费者就可以解散协议。
 3. 如果电子创建的协议,交易将采取适当的技术和组织措施,以保护数据的电子转移,他将确保一个安全的网络环境。 如果消费者可以通过电子支付,交易者会采取适当的安全防范措施。
 4. 企业家可以 - 在法律范围内 - 告知自己消费者是否能够履行其支付义务,以及对于达成远程协议的合理结论所必需的所有事实和因素。 如果在此调查的基础上,企业家有充分理由不签订协议,他有权拒绝执行订单或要求或附加特殊条件。
 5. 借用范·赫特产品的高级工程师,消费信息的数字化发展的先驱,消费主义的先驱,以及消费主义的先驱者,杜芬扎雷斯·德·米格勒:凡·德·昂德纳默·瓦拉·德·韦德·德·维特·德拉克范·赫特·赫罗普林斯·德·赫斯特·瓦赫罗普·德·沃沃尔德·瓦伦德保证最佳服务质量的信息de prijs遇到了inbegrip van alle belastingen van het产品; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,对uitvoering van de overeenkomst op的拥护印度的消费习惯是人类发展的动力,而模型制造者则是大力推动人类发展的。

 

第6条 - 撤回权

随着产品:

 1. 消费者可以在至少14天的冷却期间终止关于购买产品的协议而不给出理由。 企业家可以询问消费者退出的原因,但不要求他说明理由。
 2. 第1段所述的冷静期从消费者或消费者指定的非第三方(非承运人)收到产品后的第二天开始,或者:
 3. 如果消费者已按相同的顺序订购了多个产品:消费者或其指定的第三方已收到最后一个产品的那一天。 如果企业家在订购过程之前已明确告知消费者,则可以拒绝订购具有不同交货时间的多种产品。
 4. 如果产品的交付包括多个货物或部件:消费者或其指定的第三方收到最后一批货物或零件的那一天;

延长宽限期的产品,服务和未通过不通知撤回权的有形介质上提供的数字内容:

 1. 如果企业家没有向消费者提供有关撤回权或撤回示范表的法律要求的信息,则冷却期在根据本条前面段落确定的原始冷却期结束后十二个月结束。
 2. 如果交易者在原始冷静期开始日期的十二个月内向消费者提供了前一段中提到的信息,则冷却期将在消费者收到该信息之日后的14天后到期。

 

7条 冷却期间消费者的义务

 1. 在冷却期间,消费者将小心处理产品和包装。 他只会在确定产品性质,特性和操作所必需的范围内拆开包装或使用产品。 这里的基本原则是消费者只能处理和检查产品,因为他将被允许在商店中进行。
 2. 消费者仅对产品的价值降低承担责任,该产品的处理方式超出了1段允许的范围。
 3. 如果企业家在协议签订之前或协议结束时未向他提供有关退出权的所有法律要求,则消费者不对产品的价值减免承担责任。

 

8条 行使消费者退出的权利及其费用

 1. 如果消费者利用他的退出权,他必须通过模型提取表或另一种明确的方式在撤回期内向企业家报告。
 2. 尽快,但在14段所述通知后的第二天起,消费者退回产品或将其交给(企业家的代理人)。 如果企业家提出自己收集产品,则没有必要这样做。 如果消费者在冷静期​​结束之前退回产品,则消费者在任何情况下都会观察到退货期。
 3. 如果合理地在原始状态和包装上,并且根据企业家提供的合理和明确的指示,消费者将退回产品并提供所有附件。
 4. 正确和及时行使撤回权的证据的风险和负担在于消费者。
 5. 消费者承担退回产品的直接成本。 如果企业家没有报告消费者必须承担这些费用,或者企业家表示自己承担费用,则消费者不必承担退货费用。
 6. 如果消费者利用其撤回权,所有其他协议将通过法律解散。

 

第9条 - 退出时企业家的义务

 1. 如果交易者使消费者能够以电子方式提款,他将在收到此通知后立即发送收据确认。
 2. 企业家立即报销消费者支付的所有款项,包括企业家为退回产品收取的任何交付费用,但在消费者通知他取消之日起的14天内。 除非企业家提出自己收集产品,否则他可能会等到他收到产品或者直到消费者证明他已经寄回产品为止,以较早者为准。
 3. 除非消费者同意采用不同的方法,否则企业家使用与消费者用于报销的付款方式相同的付款方式。 报销对消费者免费。
 4. 如果消费者选择了比最便宜的标准交付更昂贵的交付方式,企业家不必为更昂贵的方法偿还额外成本。

 

10条 排除撤回权

企业家可以从退出权中排除以下产品和服务,但是只有企业家在要约中明确表明了这一点,至少在协议达成的时候:

 1. 价格取决于企业家无影响且可能在退出期内发生的金融市场波动的产品或服务;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare(internet-)面纱。 公开的(互联网)面纱字面Verstaan​​ een verkoopmethode waarbij producten,数字化的住所on / densten door de ondernemer worden aangeboden a an de degentant die persoonlijk aanwezig is,de mogelijkheid krijgt perweoonjj betreffende(internet-)veiling kan volgen en waarbij de succesvolle bieder verplicht是在地下生产的数字化产品。
 3. 快速变质或保质期有限的产品;
 4. 因健康保护或卫生原因而不适合退回且密封在交付后已破损的密封产品;
 5. Producten死于杠杆门hun aard onherroepelijk vermengd zijn met Andere producten

 

11条 价格

 1. 在报价中提及的期间内,除了因增值税税率变化导致的价格变动外,所提供产品和/或服务的价格不会增加。
 2. 虽有前款规定,企业产品或服务其价格受金融市场和那里的企业家不具有控制,以可变的价格波动。 这些波动而事实上,任何价格目标,可在作出要约。
 3. 3个月内涨价仅在协议签订后,如果允许他们是法律或规章的结果。
 4. Prijsverhogingen vanaf 3在曼彻斯特的范丹·科特·范·德·约翰·范德勒·辛格·德·贝格宁格消费过剩的消费者的利益遭到了塞格根的接见。
 5. 提供产品或服务中提到的价格包括增值税。

 

12条 纳科明Overeenkomst en Extra garantie

 1. 企业家保证产品和/或服务符合协议,要约中规定的规范,合理性和/或可用性的合理要求以及协议签订之日存在的法律规定。 /或政府法规。 如果同意,企业家还保证该产品适用于非正常使用。
 2. 如果交易者未能履行其部分协议,则交易商,其供应商,制造商或进口商提供的额外担保绝不限制消费者可以根据协议对交易者提出的合法权利和主张。
 3. 额外担保被理解为企业家,其供应商,进口商或生产商的任何承诺,在该承诺中,他向消费者授予超出法定要求的某些权利或要求,如果他未能履行其协议的部分。 。

 

13条 交付和执行

 1. 接收和执行产品的订单时,并评估提供服务的应用程序时,交易者将尽最大可能照顾。
 2. 交货地点是消费者为企业家所知的地址。
 3. 考虑到4条款中对这些一般条款和条件的陈述,企业家将以适当的速度执行接受的订单,但最迟在30天内执行,除非已经商定了不同的交付期。 如果交货延迟,或者订单不能或仅部分执行,消费者将在下订单后的30天内收到通知。 在这种情况下,消费者有权在没有成本的情况下终止合同,并有权获得任何赔偿。
 4. 根据前一段解散后,企业家将立即退还消费者支付的金额。
 5. 除非另有明确约定,否则产品损坏和/或丢失的风险由企业家承担,直至交付给消费者或预先指定的企业家和企业家宣布的代表。

 

14条 付款

 1. 除非协议或附加条件另有规定,否则消费者所欠的款项必须在反映期开始后的14天内支付,或者在协议签订后的14天内没有反映期。 如果是提供服务的协议,则此期限从消费者收到协议确认后的第二天开始。
 2. 在向消费者销售产品时,一般条款和条件可能永远不会要求消费者提前支付超过50%的费用。 当规定预付款时,消费者在预付款之前不能主张有关执行相关订单或服务的任何权利。
 3. 消费者有义务立即报告给交易者提供或指定的支付数据的任何错误。
 4. 如果消费者没有及时履行其付款义务,那么,在他被企业家告知延迟付款并且企业家已经给予消费者一个14天的期限以继续履行其付款义务之后,如果未能在14天期内支付,仍然欠款的法定利息和企业家有权收取他所产生的法外收款费用。 这些收款成本最高为:15%未偿还金额高达€2.500,=; 10%超过后续€2.500,=和5%超过以下€5.000,=最低€40,=。 为了消费者的利益,企业家可以偏离规定的数量和百分比。

 

16条 投诉程序

 1. 在消费者发现缺陷后的合理时间内,必须向企业家提交有关协议实施的投诉。
 2. 提交给企业家的投诉将在收到之日起的14天内回复。 如果投诉需要可预见的更长的处理时间,企业家将在14天期间收到通知,并在消费者可以期待更详细的答复时作出收据通知。
 3. 无论如何,消费者必须给企业家4周提供相互协商解决投诉的时间。 在此期间之后,将产生争议解决程序的争议。

 

17条 争议

 1. 这些一般条款和条件适用的企业家和消费者之间的协议完全受荷兰法律管辖。

 

18条 附加或不同的规定

附加或这些条款和条件的,不得缺点消费者,应以书面形式记录或以这样的方式,他们可以由消费者持久介质上存储便利的方式。


 

Bijlage I:建模专家

 

 

取消示范表格

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan:[naam ondernemer]

[肾上腺癌]

[Faxnummer ondernemer,印度beschikbaar]

[电子邮件adres van ondernemer的电子邮件]

 

 • Ik / Wij * deel / delen * u hierbij mede,dat ik / wij * onze overeenkomst betreffende

de vankoop van de volgende的产品:[点滴产品] *

杠杆数字化电影院:[数字化电影院] *

de verrichting van de volgende dienst:[aanduiding dienst] *,

Herroept / herroepen *

 

 • Besteld op * / ontvangen op * [ontvangst bij producten的基准畅销书]

 

 • [Naam消耗量]

 

 • [消耗者]

 

 • [Handtekening Consumernt(en)](Allanne Wanneer Dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van越过是invullen wat van越过是。

 

 

 

 

 

 

×

您好!

单击以下我们的代表之一在WhatsApp上聊天或向我们发送电子邮件至 info@pigeoncom.com

× 需要帮助吗?