Mededeling:

Wij hebben besloten om m.i.v. het aankomende weekeinde GEEN NIEUWE veilingen meer te laten starten. Niet in de laatste plaats om te waarborgen dat wij op geen enkele manier kopers of koeriers in gevaar willen brengen door bij de overdracht (ophalen/bezorgen) van duiven het risico te lopen met het COVID-19 virus besmet te raken. In het kader van social distancing hebben we de afgelopen dagen al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en hopen door deze rigoreuze volledige “veiling lockdown” een heel klein steentje bij te kunnen dragen aan het afvlakken van de infectiedruk. De geplande veilingen die nu niet doorgaan zullen in goed overleg met de betrokken verkopende klanten in het nieuwe seizoen 2020-2021 starten. Nu maar even niet 😢

Deze beslissing houdt tevens in dat de duiven welke op dit moment in onze veilingen worden aangeboden voorlopig even de laatsten zullen zijn. Pak deze allerlaatste gouden kans om uw nieuwe superkweker op de kop te tikken!

DE ONDERSTAANDE VEILINGEN ZIJN DE ALLERLAATSTEN VAN DIT SEIZOEN !!

HENDRIK WILPERS – https://www.pigeoncom.nl/winkel/veilingen/hendrik-wilpers-nl/

GEBROEDERS JACOBS – https://www.pigeoncom.nl/winkel/veilingen/gebroeders-jacobs-nl-5/

PIGEONCOM’S LENTE VEILING – https://www.pigeoncom.nl/winkel/veilingen/pigeoncoms-lente-veiling/

PIGEONCOM RACING ELITE – https://www.pigeoncom.nl/winkel/veilingen/pigeoncom-racing-elite-nl/

Stay safe pigeonfriends ! Geniet voor zover het kan en hou jullie kop erbij – is het niet voor jezelf, dan voor een ander !

We wensen u en uw geliefden het aller-allerbeste en hopen dat deze nachtmerrie spoedig voorbij is …

*****************************************************************************

Statement:

We have decided not to start any NEW auctions anymore from this weekend (March 23). Not least to ensure that we do not endanger buyers or couriers in any way by risking the risk of infection with the COVID-19 virus during the transfer (collection / delivery) of pigeons. In the context of social distancing, we have already taken the necessary precautions in the past few days and hope that we can make a very small contribution to the leveling off of infection pressure by means of this rigorous complete “auction lockdown”. The planned auctions which we cancel right now will start in consultation with the relevant selling pigeonfanciers in the new 2020-2021 season.

This decision also means that the pigeons that are currently offered in our auctions will be the last ones for the time being. Take this last golden opportunity to win/buy your new superbreeder !

THE AUCTIONS BELOW ARE THE VERY LAST OF THIS SEASON !!

HENDRIK WILPERS – https://www.pigeoncom.com/shop/auctions/hendrik-wilpers/

GEBROEDERS JACOBS – https://www.pigeoncom.com/shop/auctions/gebroeders-jacobs-5/

PIGEONCOM’S LENTE VEILING – https://www.pigeoncom.com/shop/auctions/pigeoncoms-spring-auction/

PIGEONCOM RACING ELITE – https://www.pigeoncom.com/shop/auctions/pigeoncom-racing-elite/

Stay safe pigeonfriends! Enjoy as much as you can and please use your mind – if not for yourself, then for someone else!

We wish you and your loved ones the very-VERY best and hope that this nightmare is over soon …

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@pigeoncom.com

× Need help?