JAARLING DUIVIN “LIV” VAN JAN EN PAUL GROLLEMAN
UIT LANDGRAAF (Z-LIMBURG)
WINT NATIONAAL ST. VINCENT ZLU.

Landgraaf. Na twee jaar niet op de agenda van de ZLU te hebben gestaan werd St. Vincent in 2022 weer in het rijtje van internationale vluchten toegevoegd. Doch meteen dook er in de eerste week van juli een probleem op. Het Franse departement La Gironde, de streek rondom Bordeaux, werd geteisterd door hevige bosbranden en het duurde vrij lang eer men deze onder controle had. De organisatie vond het toen onverantwoord om duiven te lossen in St. Vincent. Na overleg en akkoord werd besloten om uit te wijken naar het oostelijker gelegen Tarbes. De nationale feestdag “Quatorze Juillet” in Frankrijk viel dit jaar weer op een vrijdag. En dan mogen er in Frankrijk geen duivenlossingen plaats vinden. De reden waarom zowel de inkorfdag als de dag van lossing 1 dag werd opgeschoven.

Zaterdag 15 juli, in ochtend was het in St. Vincent bewolkt en een dreiging van regen. Ook de vluchtlijn was niet goed met regen en plaatselijke onweersbuien trekkend van west naar oost. Om geen risico‘s te nemen werd het lossen uitgesteld naar zondag.

Op zondag 16 juli, in de ochtend was het bewolkt in St. Vincent en er waaide een zwakke zuidenwind. Op de vluchtlijn een zuidwestenwind welke matig tot krachtig was en later ook weer afnemend. De temperatuur zou oplopen tot ca. 22 °C. Gelost werd er om 8. 00 uur.

In de loop van zondag verscheen er op de sites van PIPA en de ZLU een persbericht over de situatie over, van, voor de lossing van St. Vincent. We gaan hier niet verder op in want alles over, van, voor de situatie van deze lossing is te lezen op beide sites. Dit jaar werden Internationaal 9.533 duiven ingemand voor deze ZLU vlucht. Vorig jaar waren dit er nog 10.246. In Nederlandse manden de marathon liefhebbers afgelopen jaar 2.308 duiven in en dit jaar waren dit er 2.522. Hier dus wel een toename van het aantal duiven. Het was even na half zes toen er uit Frankrijk de eerste melding kwam. Vader en zoon Mahmoudi uit het dorpje Haudricourt, noord-westelijk van Parijs. Vader en zoon klokten om 16.23 uur een duif op een afstand van 710 km. Dit gaf een snelheid van 1411 m/min. De kop was er af en het wachten op de eerste duiven in de overige deelnemende landen kon beginnen. In België werd de eerste duif gemeld door Ivan Verhaege uit Harelbeke aan de Leie. Om 18.05 uur zat zijn eerstegtekende in de klok. De afstand van 873 km had ze afgelegd met een gemiddelde snelheid van 1443 m/min. De snelste duif werd geklokt door Alain en Maxime Henry uit Nandrin, even beneden Luik. Hun afstand 915 km en de duif werd geklokt om 18.16 uur. Dit gaf een snelheid van 1484 m/min.

Alexander Onac uit Tawern zou voor Duitsland een heel vroege duif klokken. Om 18.09 zat zijn duif in de klok. Dit gaf op een afstand van 900 km een snelheid van 1477 m/min.
Uiteindelijk zou de duif van Sven Anweiler uit het Duitse Nussloch internationaal winnaar worden met een snelheid van 1495 m/min. De duif was gekokt om 18.59 op een afstand van 986 km. Ook vanuit Luxemburg kwam er een vroege melding en wel van Belmiro Freitas uit Beaufort. Hij klokte om 18.38 uur zijn duif op een afstand van 896 km. Goed voor een snelheid van 1404 m/min.

Nu was het wachten op de eerste melding vanuit Nederland. Dit gebeurde om 18.57 uur en wel uit het Zeeuwse Sluis. Deze werd gedaan door de bekende fondliefhebber Martin de Poorter. Zijn duif had de afstand van 920 km afgelegd met een gemiddelde snelheid van 1400 m/min. Dezelfde avond, op enkele duiven na welke de volgende dag in aller vroegte werden geklokt waren de prijzen nagenoeg verdient.

De Nederlandse Nationale winnaar woont in Landgraaf (Z-Limburg)
Als de eerste duif in Nederland is geklokt, dan is het altijd nog een tijdje wachten op het klokken van de liefhebbers op de verdere afstanden. En wie dan uiteindelijk nationaal winnaar zou gaan worden. Jan en Paul Grolleman uit het Zuid-Limburgse Landgraaf in de Oostelijke Mijnstreek, hadden 2 nestdoffers en 2 nestduivinnen ingemand voor deze ZLU vlucht. Vader Jan met echtgenote Monique en zoon Paul met vriendin Jenna zaten buiten te passen op de duiven. Monique was even binnen en toen ze weer buiten kwam vroeg ze of er al iets was. “Ja, in Zeeland is er een duif geklokt om 18.57 uur”. “Dan moeten we binnen een 30-tal minuutjes kunnen klokken om te winnen”, liet Paul zich ontvallen. Het was net 19 uur geweest toen er plots een duif kwam aanzetten en met een draai viel ze op de klep en meteen binnen. Dat was even schrikken. De klok wees aan 19.01.25 uur en op een afstand van 976 km zou dit een gemiddelde snelheid geven van 1476 m/min. Na melding kwam ze al snel boven aan de meldlijst te staan. En dan gaat het zenuwenspel beginnen. Hoe laat gaat men nog pakken op de verdere afstanden. Tenslotte zou er geen duif in Nederland sneller zijn en was de nationale zege een feit. Van alle kanten kwamen de berichtjes, appjes en telefoontjes met felicitaties. En ze kwamen met z‘n allen in een roes terecht. Duivin “Liv” had voor hen allen een onvergetelijke dag bezorgd. Om nooit meer te vergeten.

Duivin “Liv” 1ste Nationaal St. Vincent ZLU en 5deInternationaal.
De kras duivin met ringnummer Nl22-8669767 kreeg na haar nationale zege de naam “Liv”, genoemd naar de dochter van Paul en Jenna. Ze was als tweede-getekende de mand ingegaan op een jong van ca. 5 dagen oud. Het is een zomerjong van ‘22 en werd op de navluchten 4 keer gespeeld. Als jaarling ging ze wekelijks mee tot 500 km en vervolgens op een jong van ca. 5 dagen naar morgenlossing Bordeaux van de afdeling Limburg en won hierop de 175e Prov. tegen 2.824 duiven. Toen ze hiervan thuiskwam nam ze het jong weer meteen aan. Haar volgende opdracht zou dan St. Vincent ZLU zijn en Paul verving haar jong steeds maar weer door een kleiner jong, zodat ze op de inkorfdag van St. Vincent weer de zorg had voor een jong van ca. 5 dagen. En met voornoemd resultaat. Internationaal zal ze voorlopig als 5deeindigen. Internationaal is het tevens de eerste jaarling welke geklokt werd. Een werkelijke topprestatie voor een jaarling na meer dan 11 uur non-stop vliegen. Paul zei dat ze in puike conditie arriveerde en zich meteen weer over haar jong ontfermde.


 

Vader is de “577″ van ‘10
Gr. Vader is een zoon van de “Euro Diamond” van dr. Hans-Peter en Peter Brockamp uit Boppard (Dl). “Euro Diamond was 1steOlympiade Duif en won o.a. een 1ste Nat. en 2de Int. Carcassonne
Gr. Moeder is een dochter van de “Jonge Witbuik” van Batenburg-v.d. Merwe uit Klaaswaal.

Moeder is het “261″ van ‘15 van Jac van de Bosch.
Gr. Vader is de “Marseille 325″ van Harrie en Roger Wijnands, welke 1ste Asduif was vanaf Marseille over 3 en 4 jaar met o.a. twee keer een 15de, een 24e Nat. en 177e Nat. Marseille
Gr. Moeder is de “190″ en een kruising Jelle Jellema x Arjan Beens (lijn “Sophie /Jellema en “Killer Queen”/ Arjan Beens).

Zie verder de stamkaart.

Jan en Paul klokten hun tweede duif, welke als eerste werd ingemand om 20.05 uur en stat als 162e op de meldlijst.

Oude hokken van wijlen Fons van Ophuizen.
Vader Jan, net de 60 gepasseerd, trad in het huwelijk met de dochter van de welbekende fondliefhebber en voorzitter van de toenmalige C.L.B.v.P, wijlen Jan Cobben uit Nuth. Al snel was Jan geïnteresseerd in de diens duiven en hielp er ook mee in de verzorging. En zo leerde ook zoon Paul, 40 jaar, de liefde voor de duivensport kennen en toen opa Jan rond de eeuwwisseling ziekelijk werd, hielp hij hem met de verzorging van de duiven. Begin 2012 overleed de bekende duivensport journalist en fondspeler Fons van Ophuizen uit Landgraaf. Jac van de Bosch uit Hengstdijk nam toen het woonhuis en duiven over van Mariet Marell en zocht naar een duivenliefhebber welke genegen was om in het huis te gaan wonen en er de duiven te verzorgen. Paul reageerde hierop en al snel was de deal gesloten. In 2013 werd Paul officieel de manager van de toen aanwezige duivenkolonie. In 2018 deed zich de gelegenheid voor dat hij het woonhuis kon overnemen en ook de 60 koppels kweekduiven tellende kolonie. Vader Jan, die in Hoensbroek woont, zou met hem de combinatie Grolleman & Grolleman gaan vormen en ze zouden hoofzakelijk gaan vliegen op de morgenlossingen van de afdeling Limburg en het ZLU-programma. Paul krijgt, daar waar nodig is, ook hulp van vriendin Jenna en dochter Liv. Vader Jan helpt mee in de totale dagelijkse verzorging. De hokinstallatie is nog steeds dezelfde waar Fond van Ophuizen en Mariet Marell vele jaren top hebben gevlogen. Het bestaat uit een groot tweeverdiepingshok. Op de bovenverdieping zijn 10 afdelingen. In 6 afdelingen zijn de 30 weduwnaars ondergebracht en op de overige 4 afdelingen huizen dan de 40 koppels nestduiven. Op de begane grond zijn de kweek- en jonge duiven gehuisvest.

 

De basis duiven
Toen Paul in 2018 de duiven overnam van Jac van de Bosch, zaten er 60 kweekkoppels. Deze bestonden hoofdzakelijke uit rechtstreekse duiven van:

* Batenburg-v.d. Merwe uit Klaaswaal o.a. uit de lijn van de “Jonge Wittebuik”
* Harrie en Roger Wijnands uit Maastricht uit de lijn van de “Marseille 325″
* Bert en Arie Saarloos uit Klaaswaal
* Pie Schurgers uit Maastricht
* Fons en Mariet van Ophuizen-Marell. Uit de lijn van de “Jelte” 1ste Nat. Marseille ‘08
* Jan Cobben uit Nuth
Deze duiven worden onderling gekruist en nadien bekeken welke lijnen het beste op elkaar passen.

Haast een dagtaak
Dit seizoen startte vader en zoon met 30 weduwnaars en 40 koppels vliegduiven. Op de begane grond onder het vlieghok zitten 33 koppels kweekduiven welke in twee rondes zorgen voor ca. 70 jonge duiven. Deze kweekduiven worden gekoppeld in de eerste week maart en brengen dan twee rondes groot voor eigen aanvulling. De 30 weduwnaars werden de eerste week van april gekoppeld en brachten een jong groot en vervolgens zaten ze op weduwschap. De nestduiven koppelden ze begin mei en werken achtereenvolgens de broedcycli af. In de winterdag zijn ze druk in de weer om van elke duif of afdeling van de weduwnaars en nestduiven een schema te maken op welke vlucht welke duiven of afdeling er mee gaat naar die betreffende vlucht. Alle speelduiven gaan vanaf de eerste wedvlucht wekelijks mee tot ca. 500 km en daarna worden de duiven opgesplitst voor een bepaalde fondvlucht. De weduwnaars gaan per afdeling naar een vlucht. Bij de nestduiven is het zoeken naar duiven met een bepaalde stand. Hier spelen ze het liefst met duiven welke ca. 10 dagen broeden.
Om 5.30 uur in de ochtend loopt de wekker af en gaan de weduwnaars los voor een uur vrijwillige training. Vervolgens gaan de nestduiven los en hebben tot ca. 9 uur open hok. Aansluitend gaan de jonge duiven eruit. Om 18 uur dan weer de weduwnaars en tussen 20 en 21 uur de nestduiven. En dan zit de dag erop. De jonge duiven van de eerste ronde worden gespeeld op het jonge duiven programma en de tweede ronde wordt afgericht in de nareis. Vader Jan of Paul brengen de duiven welke naar een fondvlucht worden ingemand nog eens twee keer voor een lapvluchtje naar Namen (ca. 80 km) en lost ze per drie-of viertal

Dagelijks verzorging
Jan en Paul voeren in het speelseizoen de Premium mengelingen van Beyers. De nestduiven krijgen volle bak van de Koopman All-in One mengeling. De laatste twee dagen geeft hij energierijke mengeling als toemaatje. Dit krijgen ook de nestduiven welke thuisblijven. Hij brengt deze thuisblijvende nestduiven nadien naar Namen voor een lapvluchtje. Veelal is het de groep welke naar een volgende fondvucht wordt ingemand. Dan zit er voor hen alvast een lapvluchtje op.De weduwnaars krijgen Super Weduwschap en mogen twee uurtjes naar believen eten. Daarna wordt de voerbak leeg gemaakt. Ook hier de twee laatste dagen de energierijke mengeling. Elke middag, tussen 12 en 13 uur, gaat Paul naar de speelduiven en krijgen ze vers grit, snoep en enkele pinda‘s. Zowel de nestduiven als weduwnaars krijgen maandelijks een geeltablet (Magic) van de Weerd opgestoken. En als ze men dat de luchtwegen niet oké zijn dan krijgen de weduwnaars 3 dagen Ornisol (de Weerd) in de drinkpan en de nestduiven krijgen dan een Ornipil opgestoken.

Tenslotte.
In 2016 waren ze al eens heel kort bij een nationale zege. Toen vloog de blauwe duivin, de “De 265″, de 2de Nationaal Agen ZLU voor jaarlingen tegen 4.679 duiven en werd 15de Internationaal tegen 9.043 duiven. Zij was nog van het oude soort van opa Jan Cobben. En nu was het raak, de 1ste Nationaal en 5deInternationaal St. Vincent ZLU. Op Agen ZLU voor jaarlingen hadden ze er 19 mee en winnen nationaal 11 prijzen beginnende met 116-194-227-254-339 enz. Bij de ouden wonnen ze 5 prijzen van de 12 en begonnen hier met 694-759-796 enz. De hele familie Grolleman mocht het dit weekend meemaken hoe het is om een nationale overwinning te behalen op een prestigieuze ZLU vlucht zoals deze St. Vincent. De dagen die erop volgen worden beleefd als een feest. Belangstelling en felicitatie van overal overrompelen soms de hele familie. Doch het is een hele belevenis en zeker om te blijven herinneren Echtgenote Monique, vriendin Jenna en dochter Liv leven mee met zijn hobby van vader en zoon en delen natuurlijk mee in deze feestvreugde. Om nooit meer te vergeten.

Marcel Görtzen

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@pigeoncom.com

× Need help?