Persbericht ZLU

ZLU – Mededeling

Beste sportvrienden,

De laatste 14 dagen, na het verschijnen van het periodiek en het plaatsen van onze voorschriften op de web-site is er veel ruis op de lijn ontstaan. Veel is er geschreven maar het meeste is niet juist. De schrijvers hebben ergens de klok horen luiden maar weten echt niet waar de klepel hangt. Maar zo gaat het meestal. Er is een gezegde de beste stuurlui staan aan wal. Het bestuur van de ZLU heeft maandag j.l. besloten om de aanpassingen genoemd onder Algemene regels Nationaal ZLU onder punt 16, De wijzigingen zijn. punt 1 te laten vervallen. m.a.w. het voorstel van de Noordelijke fondclubs wordt aangehouden.

Punt 2 de halfwaardetijd blijft zoals vastgesteld door de ZLU op 0,5 gehandhaafd. Na twee jaar onderzoek en de benodigde testen is de ZLU tot het besluit gekomen, dat dit de juiste uitslag weergeeft. De halfwaardetijd is bepalend door de neutralisatietijd. Alle voorgaande berekeningen waren geënt op de internationale neutralisatietijd. Deze is nu, op voorstel van de Noordelijke fondclubs, gewijzigd in de nationale neutralisatietijd. Dus de halfwaardetijd moet men aanpassen. Dit is ook door de ZLU voor de ALV aan de NT- commissie van de NPO medegedeeld.

Er komen veel vragen of er dit jaar nog nationale ZLU wedvluchten zijn. Wij kunnen u geruststellen dat de ZLU niet afwijkt van het programma zoals op onze site en in het ZLU periodiek is vermeld.

Laat u niet beïnvloeden door betweters en neem gewoon deel zoals u de voorgaande jaren ook deed. Op de onlangs via de media verspreide onjuiste berichten zullen wij op korte termijn onze bevindingen publiceren.

Namens bestuur ZLU, succes met uw deelname.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@pigeoncom.com

× Need help?