VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT AGEN ( OUDEN )

Inmanden : maandag 26 juni
Los : vrijdag 30 juni
Internationaal georganiseerd door: LES AMIS DU BORDEAUX TÉLÉVIÉ

GPS Coördinaten: Noord + 435318.0 Oost + 010023.0

Losplaats : Hippodrome van Beaumont de Lomagne.

 

Bordeaux jarige is zowel internationaal en ZLU alleen voor oude duiven.Oude en jaarlingen op één poulebrief is niet toegestaan. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

De vrachtkosten bedragen € 4,65 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag op papier € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

Op deze wedvlucht is geen dubbeling duivinnen.

 

Extra ereprijzen:

  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen. Door de internationale inrichter worden drie geldprijzen beschikbaar gesteld voor:

1e internationaal € 150,00
2e internationaal € 100,00
3e internationaal € 50,00

Voor de snelste Nederlandse duif stelt de internationale inrichten € 75,00 beschikbaar. De prijzen dienen zelf te worden afgehaald.

De vlucht AGEN oud telt mee voor de ZLU MARATHON

Wie was de BORDEAUX winnaar 10 jaar geleden ?

RUTGER. JAN. RITTERSMA – GRONINGEN

Winnaar nationaal en internationaal Agen (oud)

 

In Nederland kwam de eerste melding om 20.38 uur van A. Maljaars uit de Zeeuwse badplaats Zoutelande op 845 km. Gevolgd door een (ook oude) duif van Marc Hendriks uit Eys aan de andere kant van het land in Zuid-Limburg om 20.39 uur geklokt op 843 km. Met snelheden van 1177 en 1171 zouden zij uiteindelijk op een 16e en 22e plaats bij de oude duiven gaan eindigen. Een sneller duif klokte daarna Annie en Frans van Pinxteren om 21.15 uur op 913 km in Rosmalen op de middenlijn van ons land en met een snelheid van 1209 m.p.m. leken zij lange tijd bij de oude duiven te gaan zegevieren. Slechts een jaarling van Jos Pepping in Egmond aan de Hoef overtrof deze snelheid met 1216 m.p.m. en zijn duif werd om 22.12 uur geklokt op 987 km. En dat was de stand bij het ingaan van de neutralisatietijd om 22.55 uur en tot 5.03 uur stond de vliegtijd officieel stil maar niet alle duiven hebben zich aan deze regel op papier gehouden. Rutger Jan Rittersma uit Groningen had voor de eerste keer duiven op een ZLU-vlucht in de strijd staan en had zijn hele ploeg voor oude duiven voor deze vlucht ‘geprepareerd’. Ze vertrokken allen op jongen van een goede week. Tot 1.50 uur bleef hij letten omdat nachtvliegerij niet uitgesloten werd. Hij besloot om 4.30 uur de wekker te laten afgaan maar om 3.30 uur stond hij weer op omdat hij toch niet de slaap kon vatten.Toen hij buiten kwam en naar het hok liep vloog er een duif van de grond op en die streek op de garage neer. Uit het zicht van de buitenlamp was ze moeilijk in beweging te krijgen en nadat Rutger Jan het gekoer van een doffer nadeed kwam ze in beweging en liet ze zich naar het hok leiden. Om 3.59 uur werd de NL08-1962728 geklokt en dat op een afstand van 1099 km. Met een snelheid van 1279 m.p.m. is de nationale en internationale zege gepakt. Als extra kers op de taart kwam om 5.46 uur de tweede duif en wel de NL08-1962771 die tegen de ‘728’ gekoppeld staat en hij is tot een snelheid van 1218 m.p.m. gekomen. Goud en brons op de ZLU-vlucht Agen in Groningen! Zijn derde duif kon Rutger Jan om 7.09 uur klokken en de vierde duif om 9.14 uur en dat is de een duivin van 2011 en zij is een volle (jongere) zus van de winnares. Vorig jaar haalde ze als jaarling teletekst op de morgenlossing Ruffec met de 6e prijs tegen 3654 duiven in de sector noord.

Deze opnames zijn van eind 50e jaren, begin 60e jaren, nu precies 65 jaar geleden na de oprichting van de Zuid Limburgse Unie in 1958 in de Zuid Limburgse mijnstreek

Veiligheid gaat voor alles, ook ondergronds !

De 10 geboden, niet van Mozes maar van :

Sil van Vliet

Wonende te: Ter Aar
Provincie: Zuid-Holland
GSM.nr.: 06-41895146

1. Hoe bent U verzeild geraakt in de duivensport ?
Mijn vader en broers hadden al duiven en zodoende ben ik er ingerold. Ook mij opa had al duiven dus ik kon niet achter blijven. De eerste duiven die ik in een apart hokje had was ongeveer in 2010/11. Vrijwel vanaf het begin wilde ik al mee gaan doen met de marathonvluchten. Waarom ik daar ooit voor gekozen heb weet ik niet precies. Ik heb er in ieder geval geen spijt van. Ik vind het marathonspel veel mooier dan het programmaspel.
2. Hoe was Uw 1e kennismaking met de ZLU vluchten ?
In het jaar 2022 heb ik ervoor gekozen om mij te richten op de ZLU vluchten. Voorheen lag de focus op de NPO marathonvluchten. Ik heb daarvoor wel eens enkele ZLU vluchten ingekorfd, maar dat was altijd bijzaak. De paar ZLU vluchten voor 2022 gingen met wisselend succes. In het jaar 2022 ging het super, dus dat is dan natuurlijke een leuke kennismaking met de ZLU.
3. Hoe is de voorbereiding seizoen 2023 verlopen ?
Tot nu toe gaan de voorbereiding goed (op het moment van schrijven is het begin Mei). De duiven worden op weduwschap ingespeeld. Alle duiven zijn vanaf de eerste week van het seizoen mee geweest. Tot dat de 2nachtmand begint speel ik alle duiven zelfs 2 keer in de week. Ik korf ze op vrijdag in en op dinsdag. Ik hoop dat de duiven zo een betere conditie krijgen en dat vooral de jaarlingen er meer ervaring door opdoen. Verder probeer ik ook alle duiven minimaal 1 en indien mogelijk 2 dagfond vluchten mee te geven. Ik probeer de duiven zo te koppelen dat ze bij het inkorven van de eerste ZLU vlucht op jongen van ongeveer 7 dagen zitten.
4. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
Ik ben dit jaar begonnen met 100 vliegduiven en dat vind ik een behoorlijk grote ploeg. Dit komt doordat ik veel jongen heb overgehouden door de vogelgriep en ik toch elke duif een kans wil geven om zich te bewijzen. Hoe langer ik duiven heb hoe minder goed ik aan de buitenkant van een duif kan zien of het een goede is. Ik kijk alleen naar de uitslag!
a) Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !
Ik verdeel de duiven in 3 ploegen: ploeg Pau, Agen en Barcelona. Op Pau gaan de meeste overjarige mee. Op Agen zet ik alle jaarlingen en enkele ouden die met een jaarling gekoppeld zitten. Op Barcelona zet ik een klein groepje overjarige duiven waarvan ik hoop dat ze het aankunnen. Na Barcelona is in principe elke duif dus een keer mee geweest. De Pau ploeg probeer ik 3 keer te spelen en de ploegen Agen en Barcelona 2 keer.

5. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?

Ik korf in het inkorfcentrum in Woerden.Zonder iemand te kort te doen korven hier toppers in zoals: Tim Hage, Frank Hage, Verweij- de Haan, Vincent Vork en Pieter Woord en Louw vd Berg uit Urk. Concurrentie maakt je alleen maar sterker, dus laat er nog maar een paar toppers bijkomen!

6. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?

Eigenlijk niet. Zoals de planning er nu uitziet gaat er een grote ploeg naar Agen. Als je veel duiven inkorft vind ik wel dat je ook een vroege duif moet pakken. Anders gaat er toch iets niet goed…

7. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?

Of de duiven in goede conditie thuiskomen in van veel meer factoren afhankelijk dan alleen transport. Het is natuurlijk wel zo dat het transport naar de losplaats zo goed mogelijk moet zijn.Dit willen we natuurlijk zelf voor onze duiven en is ook cruciaal om elke duif een eerlijke kans te geven op een topprestatie!

8. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?

Met het inspelen van de duiven ben ik eigenlijk nooit thuis op zaterdag. Ik kijk op me telefoon hoe de duiven naar huis komen en als ik terug kom van het werk loop ik een rondje in het hok en ga ik ze scheiden. Me vader zorgt wel altijd dat de waterbakken gevuld blijven bij thuiskomst. Als de marathons thuis moeten komen ben ik wel thuis. Ik volg dan de meldingen in België en de eerste meldingen in Nederland. Zodra ik een goed beeld heb vanaf hoe laat ik een duif kan gaan pakken ga ik rustig zitten wachten.

9. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?

Mijn voorkeur gaat uit naar het nationale spel. Het is natuurlijk prachtig om je met Belgische en Franse liefhebbers te meten, maar ik vind dat de afstandsverschillen daar over het algemeen te groot voor zijn. Hierdoor zijn de weersomstandigheden vaker bepalend dan de kwaliteit van een duif. Ook vind ik het wel eens jammer dat de inrichters grotendeels bepalen, ondanks dat Nederland een grote deelnemer is. Ik denk dat wij het in Nederland prima voor elkaar hebben qua kennis over vervoer, lossingen en het welzijn van postduiven. Dat is kennis die we in de toekomst nog hard nodig gaan hebben om sport met dieren te kunnen blijven beoefenen. Het zou mooi zijn als deze kennis gedeeld wordt met de inrichters.

10. Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatie op te noemen !

Ik hoop dat de ZLU organisatie meer in gaat zetten op samenwerking met de NPO. Hoe mooi zou het zijn als er een paar grote gezamenlijke nationale concoursen zouden zijn. Nationale vluchten met een deelname van 2500 duiven zijn financieel moeilijk vol te houden denk ik.

Aldus Sil van Vliet.

En hier doet de ZUID LIMBURGSE UNIE het allemaal voor !

Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:

PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 64 jaar een begrip in de Nederlandse duivensport !

Reporter van het verslag van Agen/Bordeaux Ouden is Ad van Gils

Ook deze reportage staat straks in “ Het Spoor der Kampioenen “.

Dank zij de medewerking van duivensportblad De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@pigeoncom.com

× Need help?